fbpx

โปรโมชั่นกลางปี 2565 #SALE 6.6

ส่วนลด !!! และโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพงาน เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สำหรับ บริษัท หรือ หน่วยงานองค์กร สนใจตอนนี้ ท่าน จะได้บริการพิเศษดังนี้ ส่วนลด 40 % ถึง 50% จากราคาเดิม (กรณีจ่ายรายปีเดิมเริ่มต้นที่ 36,000

Read more

Digital Transformation คืออะไร ?

Digital Transformation คือการที่เรานำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานของธุรกิจไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ทันตามโลกเศรษฐกิจ โดยไม่โดน Digital Disruption เข้าเล่นงาน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ธุรกิจหรือองค์กรจึงควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม ดังนั้นบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานต้องมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและให้ควรความสำคัญมากยิ่งขึ้น Digital Transformation มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจและองค์กร ?

Read more