ทักษะแห่งอนาคต

News

เรียนรู้เป็นทีม ช่วยลดความต่างการเรียนและเสริมทักษะได้เร็ว

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรียนรู้เป็นทีม พนักงานจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต การอบรมทักษะใหม่ให้กับพนักงาน หรือที่เรียกว่า upskilling และ reskilling จึงมีความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ทักษะใหม่อาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลานานสำหรับพนักงานบางคน การเรียนรู้เป็นทีมจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดความชันของการเรียนรู้และช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More