ต้นทุน

ArticleManagement

เข้าใจ Supply Chain ใน 5 นาที

Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทาน คือ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ “เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ” ตั้งแต่ “ต้นน้ำ” (วัตถุดิบ) จนถึง “ปลายน้ำ” (ผู้บริโภค) เปรียบเสมือนโซ่ที่เชื่อมโยงทุกขั้นตอนเข้าด้วยกัน

Read More
ArticleManagementTimeSheet

บริหารเวลาอย่างชาญฉลาดด้วย 9 คุณลักษณะ

“เวลา เป็นสิ่งมีค่า” ลองนึกภาพทีมฟุตบอลที่คะแนนตามหลังช่วง 2 นาทีสุดท้าย เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศที่จัดลำดับเครื่องขึ้นลง หรือผู้ป่วยมะเร็งที่ทราบว่าตัวเองมีเวลาเหลือเพียง 2 เดือน อะไรจะเป็นสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกัน? คำตอบคือ “การบริหารเวลา”

Read More