ติดตามความคืบหน้า

TimeSheetArticle

Project Management : เริ่มต้นการจัดการโครงการอย่างมืออาชีพ

การจัดการโครงการ (Project Management) เป็นศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้องค์กรและบุคคลบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้เริ่มต้นศึกษาด้านการจัดการโครงการ นำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมทั้งแนวคิด ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ และข้อดีของการจัดการโครงการ

Read More
News

บทบาทและหน้าที่หลัก Website Project Manager

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์ Website Project Manager คือบุคคลที่รับผิดชอบในการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมโครงการเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด บทบาทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้จัดการโครงการเว็บไซต์มีหน้าที่ในการทำให้แน่ใจว่าโครงการจะสำเร็จตามกำหนดเวลา งบประมาณ และข้อกำหนด

Read More