ดร. พร วิรุฬห์รักษ์

News

ปิดคอร์สอบรม Basic Business skill for Architects ครั้งที่ 1

จบลงไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาสำหรับคอร์สอบรม Basic Business skill for Architects ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณผู้อบรมทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ

Read More
Products

WisdomFIRM คือ อะไร

WisdomFIRM เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาด้าน Sustainable Building และ Project Management ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศ

Read More