ซอฟต์แวร์คลาวด์

Article

ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ (Cloud system software) คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ (Cloud system software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง แต่สามารถเข้าถึงและใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ เช่น

Read More