ชื่อโดเมน

ArticleWebsite

DNS (Domain Name System หรือ Domain Name Server) คืออะไร?

DNS ย่อมาจาก Domain Name System หรือ Domain Name Server เป็นระบบที่ใช้แปลงชื่อโดเมน (domain name) ที่เราคุ้นเคย เช่น Google.com, facebook.com ให้เป็นหมายเลข IP Address (ไอพีแอดเดรส)

Read More
ArticleWebsite

เว็บไซต์เขียนยังไง: สร้างเว็บไซต์มือใหม่

การเขียนเว็บไซต์ที่ดีควรคำนึงถึงทั้งความน่าสนใจและความเข้าใจง่าย โดยแยกหัวข้อให้ชัดเจน เพื่อให้นักอ่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก ต่อไปนี้เป็นแนวทางการเขียนเว็บไซต์:

Read More
ArticleWebsite

Domain name คือ ? และวิธีการจดทะเบียนชื่อโดเมน

Domain name คือชื่อที่ใช้ในการระบุตัวตนของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยชื่อโดเมนและนามสกุล โดยชื่อโดเมนจะเป็นชื่อเฉพาะที่เจ้าของเว็บไซต์ตั้งขึ้น ส่วนนามสกุลจะเป็นตัวระบุประเภทของเว็บไซต์ เช่น .com หมายถึงเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ .org หมายถึงเว็บไซต์ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น (จดทะเบียนชื่อโดเมน)

Read More