งบดุล

ArticleManagementTimeSheet

คนทำบัญชี:ผู้ช่วยดูแลสุขภาพการเงินธุรกิจของคุณ

ใครคือคนทำบัญชี? คนทำบัญชีเปรียบเสมือนหมอที่คอยดูแลสุขภาพการเงินให้กับธุรกิจ หน้าที่หลักคือ บันทึกข้อมูลธุรกรรมทางการเงินต่างๆ วิเคราะห์สถานะการเงิน เตรียมงบการเงิน และรายงานผลประกอบการให้ผู้จัดการหรือเจ้าของทราบ

Read More
ArticleManagement

เข้าใจงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)อย่างง่าย

งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล เปรียบเสมือนภาพถ่ายของสถานะทางการเงินของธุรกิจ ณ วันที่กำหนด เผยให้เห็นว่าธุรกิจมีอะไรบ้าง (สินทรัพย์) เป็นหนี้ใครบ้าง (หนี้สิน) และเจ้าของธุรกิจมีเงินลงทุนในธุรกิจเท่าไหร่ (ส่วนของผู้ถือหุ้น) เปรียบเสมือนการชั่งน้ำหนักว่าธุรกิจมี “ทรัพย์สิน” มากกว่า “หนี้สิน” หรือไม่

Read More