ค้นหา

ArticleSEO

Google อัปเดตอัลกอริทึมแล้วอันดับตก? คำแนะนำเบื้องต้น

เว็บไซต์ของคุณอันดับตกหลังการอัปเดตอัลกอริทึมของ Google ใช่หรือไม่? ไม่ต้องกังวล! คู่มือนี้จะช่วยคุณวิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา และนำเว็บไซต์ของคุณกลับมายืนหนึ่งบนหน้าการค้นหาอีกครั้ง

Read More
ArticleManagement

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) คืออะไร?

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax Invoice หมายถึง เอกสารใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ในรูปแบบดิจิทัล แทนการใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ซึ่งกรมสรรพากรได้พัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และช่วยลดภาระต้นทุนในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารของผู้ประกอบการ

Read More