ค่าใช้จ่ายที่ก่อเกิดรายได้โดยตรง

News

Corporate expense and Project expense

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อเกิดรายได้โดยตรง (corporate expense ) และค่าใช้จ่ายที่ก่อเกิดรายได้โดยตรง ( project expense ) สนใจทดลองใช้ระบบ เข้าที่ https://www.wisdomfirm.com/demo-fms/ ข้อความจากผู้เขียนหนังสือ Anatomy of fee (corporate expense and project

Read More