คลาวด์

Article

ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ (Cloud system software) คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ (Cloud system software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง แต่สามารถเข้าถึงและใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ เช่น

Read More
ArticleWebsite

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) คืออะไร?

ศูนย์ข้อมูล(Data Center) เปรียบเสมือนบ้านขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดขององค์กร เปรียบเสมือนคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ ขององค์กร เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเงิน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน เว็บไซต์ อีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

Read More