ข้อมูลส่วนตัว

ArticleWebsite

VPN (Virtual Private Network) คืออะไร?

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network แปลเป็นไทยว่า เครือข่ายส่วนตัวเสมือน เปรียบเสมือนอุโมงค์ส่วนตัวที่ช่วยรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณบนโลกออนไลน์

Read More