การใช้งานtimesheet

ArticleTimeSheet

Timesheet ประโยชน์และการใช้งาน ร่วมกับระบบ Time Tracking ในองค์กร

(Timesheet ร่วมกับระบบ Time Tracking ) Timesheet คือ ระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน ซึ่งจะบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาเข้างาน เวลาออกงาน เวลาทำงานล่วงเวลา ประเภทงานที่ทำ เป็นต้น Timesheet มีประโยชน์มากมายสำหรับทั้งองค์กรและพนักงาน เช่น ช่วยในการคำนวณเงินเดือน ช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

Read More