การเงิน

ArticleMarketing

Feasibility Study คืออะไร? ( ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ)

Feasibility Study คืออะไร? เคยมีความคิดอยากเปิดร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองไหม? แต่กว่าจะลงทุน ควักเงินออกไปเป็นก้อนโต คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในใจ คงหนีไม่พ้น “ธุรกิจนี้จะไปรอดไหม?” นั่นแหละครับ Feasibility Study หรือ การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยไขข้อสงสัย ประเมินโอกาสความสำเร็จ และชี้ทางสว่างให้กับธุรกิจของคุณ

Read More
ArticleManagement

Big Data คืออะไร? เข้าใจง่ายใน 5 นาที

Big Data หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากจนเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมไม่สามารถจัดการได้ โดยข้อมูลเหล่านี้มักมี ปริมาณมหาศาล ความหลากหลาย และ ความเร็ว สูง

Read More
ArticleManagement

ใบแจ้งหนี้ vs ใบวางบิล: ต่างกันตรงไหน ใช้แบบไหน

บทความนี้จะช่วยให้เข้าใจความหมาย การใช้งาน ข้อดี และความแตกต่าง ใบแจ้งหนี้ และ ใบวางบิล เป็นเอกสารสำคัญทางการเงินที่มักถูกเข้าใจผิดว่ามีความหมายเหมือนกัน บทความนี้จะช่วยให้เข้าใจความหมาย การใช้งาน และความแตกต่างของเอกสารทั้งสองประเภทนี้

Read More
ArticleManagement

ใบเสร็จรับเงิน: หลักฐานสำคัญสำหรับธุรกรรมของคุณ

ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่ผู้ขายออกให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขายสินค้าหรือบริการ แสดงรายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อ ราคา จำนวนเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read More
ArticleManagement

เข้าใจงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)อย่างง่าย

งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล เปรียบเสมือนภาพถ่ายของสถานะทางการเงินของธุรกิจ ณ วันที่กำหนด เผยให้เห็นว่าธุรกิจมีอะไรบ้าง (สินทรัพย์) เป็นหนี้ใครบ้าง (หนี้สิน) และเจ้าของธุรกิจมีเงินลงทุนในธุรกิจเท่าไหร่ (ส่วนของผู้ถือหุ้น) เปรียบเสมือนการชั่งน้ำหนักว่าธุรกิจมี “ทรัพย์สิน” มากกว่า “หนี้สิน” หรือไม่

Read More
ArticleManagement

บัญชีรายรับรายจ่าย: เข้าใจง่าย ทำได้จริง

บัญชีรายรับรายจ่าย เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางการเงิน ช่วยให้เราติดตาม วิเคราะห์ วางแผน และจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆ แยกหัวข้อชัดเจน พร้อมวิธีทำและตัวอย่าง

Read More
ArticleManagement

EGC ที่พนักงานหลายคนสร้าง เป็นเครื่องมือประชาสัมพัธ์ แบรนด์

EGC ย่อมาจาก Employee-Generated Content หรือเนื้อหาที่พนักงานสร้างขึ้น หมายถึง เนื้อหาที่พนักงานสร้างขึ้นและแชร์เอง เนื้อหานี้มีความน่าเชื่อถือและสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของพนักงานที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์

Read More
ArticleWebsite

ทำไม เว็บไซต์ ยังจำเป็นในยุค Social Media

ในยุคที่โซเชียลมีเดีย(Social Media)เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน หลายคนอาจสงสัยว่าเว็บไซต์ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ บทความนี้จะอธิบายถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้เว็บไซต์ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Read More