การเงินขำๆ

ArticleManagement

EGC ที่พนักงานหลายคนสร้าง เป็นเครื่องมือประชาสัมพัธ์ แบรนด์

EGC ย่อมาจาก Employee-Generated Content หรือเนื้อหาที่พนักงานสร้างขึ้น หมายถึง เนื้อหาที่พนักงานสร้างขึ้นและแชร์เอง เนื้อหานี้มีความน่าเชื่อถือและสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของพนักงานที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์

Read More