การวิเคราะห์และรายงาน

Products

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ ดีกว่า Excel

ระบบ FALCON24 มีความสะดวกและประสิทธิภาพสูงกว่า Excel เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นพิเศษ และมีฟังก์ชันที่ช่วยให้การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read More