การทำงานเป็นทีม

ArticleManagement

ผู้จัดการโครงการที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร

ผู้จัดการโครงการ เปรียบเสมือนกัปตันที่ขับเคลื่อนให้โครงการไปสู่เป้าหมาย บทความนี้จะมาอธิบายถึงคุณสมบัติสำคัญที่ผู้จัดการโครงการควรมี แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

Read More
ArticleManagement

6 ขั้นตอนการใช้ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน

การใช้ทักษะการแก้ปัญหา : ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือพนักงานระดับเริ่มต้น ล้วนต้องเจอกับปัญหาในการทำงานเสมอ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการอาจต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าและทีมงาน ส่วนพนักงานทั่วไปอาจต้องแก้ปัญหาให้ตัวเองหรือเพื่อนร่วมงาน ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงควรเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

Read More
ArticleManagement

บริหารคนต่างยุคอย่างไรให้สามารถทำงานร่วมกันได้

บริหารคนต่างยุคอย่างไร ในยุคปัจจุบัน องค์กรมีพนักงานจากหลายเจเนอเรชั่นทำงานร่วมกัน แต่ละเจเนอเรชั่นมีค่านิยม วิธีการทำงาน และมุมมองต่อโลกที่แตกต่างกัน บทความนี้จะแนะนำวิธีการบริหารคนต่างยุคให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

Read More
News

Time-tracking 5 ข้อ กรอบการทำงานในการติดตามเวลา

งานสัมมนาออนไลน์ “กรอบการทำงานในการติดตามเวลา Time-tracking ให้ทุกคนมีส่วนร่วมการทำงาน” จัดโดย Teamwork.com เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ได้นำเสนอแนวทางในการติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมการทำงาน โดย Marcel van den Brink ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Teamwork.com

Read More
News

เรียนรู้เป็นทีม ช่วยลดความต่างการเรียนและเสริมทักษะได้เร็ว

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรียนรู้เป็นทีม พนักงานจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต การอบรมทักษะใหม่ให้กับพนักงาน หรือที่เรียกว่า upskilling และ reskilling จึงมีความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ทักษะใหม่อาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลานานสำหรับพนักงานบางคน การเรียนรู้เป็นทีมจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดความชันของการเรียนรู้และช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More