การตัดสินใจ

ArticleSEO

8 ข้อควรรู้ก่อนจ้างบริษัทรับทำ SEO

ในยุคดิจิทัล การทำ SEO กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับต้นๆ บน Search Engine โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา ส่งผลให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จัก เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการ และสร้างผลกำไร

Read More
ArticleManagement

6 ขั้นตอนการใช้ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน

การใช้ทักษะการแก้ปัญหา : ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือพนักงานระดับเริ่มต้น ล้วนต้องเจอกับปัญหาในการทำงานเสมอ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการอาจต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าและทีมงาน ส่วนพนักงานทั่วไปอาจต้องแก้ปัญหาให้ตัวเองหรือเพื่อนร่วมงาน ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงควรเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

Read More
News

ผู้จัดการระดับกลางทำอย่างไรเพื่อเสริมสร้างบทบาทตัวเอง

ผู้จัดการระดับกลางเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรทุกแห่ง ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของทีมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร อย่างไรก็ดี บทบาทของผู้จัดการระดับกลางมักไม่ชัดเจน และอาจไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้

Read More