กลยุทธ์SEO ภาษาอังกฤษ:

ArticleSEO

ดูคะแนน PA/DA แบบง่ายๆ มาดูวิธีกัน

PA หรือ Page Authority หมายถึง คะแนนความน่าเชื่อถือของหน้าเว็บ DA หรือ Domain Authority หมายถึง คะแนนความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์คะแนน PA/DA นั้น พัฒนาโดย Moz บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ซึ่งคะแนนเหล่านี้ เป็นตัววัดที่ช่วยบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเว็บไซต์

Read More