กลยุทธ์ประสบการณ์ของลูกค้า

ArticleMarketing

ความแตกต่าง Customer Engagement กับ Customer Experience

“การมีส่วนร่วมของลูกค้า : Customer Engagement” และ “ประสบการณ์ของลูกค้า : Customer Experience” เป็นสองคำที่มักถูกพูดถึงในแวดวงธุรกิจ แต่หลายคนอาจยังสับสนกับความหมายที่แท้จริง บทความนี้จะช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More