กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

News

ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 : อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป อัตราค่าแรงขั้นต่ำ หรือ ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ได้ประกาศใช้แล้ว โดยปรับขึ้นจากปี 2566 ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด (ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม

Read More
News

เงินเดือนเฉลี่ยในประเทศไทย : Average salary in Thailand

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : Average salary in Thailand ในประเทศไทยอยู่ที่ 1,160,000 บาท (หรือ 34,342 ดอลลาร์สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนในสิงหาคม 2021) แต่เงินเดือนเฉลี่ยของประเทศนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

Read More