กรมสรรพากร

ArticleManagement

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) คืออะไร?

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax Invoice หมายถึง เอกสารใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ในรูปแบบดิจิทัล แทนการใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ซึ่งกรมสรรพากรได้พัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และช่วยลดภาระต้นทุนในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารของผู้ประกอบการ

Read More
ArticleManagement

ใบกำกับภาษี:  เอกสารสำคัญสำหรับธุรกิจและภาครัฐ

ใบกำกับภาษี เปรียบเสมือน “ใบเสร็จ” พิเศษสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจใบกำกับภาษีอย่างถ่องแท้

Read More