ArticleMarketing

Storytelling คืออะไร? (การเล่าเรื่องราว)

Storytelling หรือ การเล่าเรื่อง คือ ศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวอักษร รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ เพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้นอารมณ์ และสร้างความผูกพันกับผู้รับสาร เป้าหมายหลักของ Storytelling คือการสื่อสารข้อมูล ข้อคิด ประสบการณ์ หรือความบันเทิง ให้ผู้รับสารจดจำ เข้าใจ และเกิดการมีส่วนร่วม

Storytelling ดียังไงสำหรับโลกออนไลน์ในยุคนี้?

ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย ผู้คนมักมีสมาธิสั้นและเลือกเสพข้อมูลที่รวดเร็ว น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจ Storytelling จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์ ธุรกิจ หรือบุคคล สามารถ:

 • ดึงดูดความสนใจ: เรื่องราวที่น่าสนใจจะดึงดูดผู้รับสารให้หยุดอ่าน หยุดดู หรือหยุดฟัง ช่วยให้แบรนด์หรือธุรกิจของคุณโดดเด่นจากคู่แข่ง
 • สร้างความผูกพัน: การเล่าเรื่องช่วยสร้างความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างแบรนด์หรือธุรกิจกับผู้รับสาร ช่วยให้ผู้รับสารจดจำแบรนด์และเกิดความภักดี
 • สื่อสารข้อมูล: การเล่าเรื่องช่วยให้ข้อมูลซับซ้อนเข้าใจง่าย น่าสนใจ และจดจำได้
 • สร้างแรงบันดาลใจ: เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจะกระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความคิดริเริ่ม ลงมือทำ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 • กระตุ้นการมีส่วนร่วม: การเล่าเรื่องช่วยกระตุ้นให้ผู้รับสารแสดงความคิดเห็น แชร์ แบ่งปัน หรือบอกต่อ


ตัวอย่างการใช้ Storytelling บนโลกออนไลน์

1. แบรนด์:

 • Nike: แบรนด์ Nike เล่าเรื่องราวของนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จผ่านวิดีโอ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาออกกำลังกายและทำตามความฝัน
 • Airbnb: แบรนด์ Airbnb เล่าเรื่องราวของผู้คนจากทั่วโลกที่เปิดบ้านต้อนรับนักเดินทาง สร้างความรู้สึกอบอุ่นและเชื่อมโยงผู้คน
 • Apple: แบรนด์ Apple เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมและการออกแบบที่ล้ำสมัย สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ

2. ธุรกิจ:

 • ร้านขายของชำ: ร้านขายของชำสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกผักผลไม้ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าว่าสินค้าสดใหม่และปลอดภัย
 • ร้านอาหาร: ร้านอาหารสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสูตรอาหารดั้งเดิม สร้างความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้า
 • ธุรกิจท่องเที่ยว: ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากมาเที่ยว

3. บุคคล:

 • บล็อกเกอร์: บล็อกเกอร์สามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยว สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากลองไปเที่ยวบ้าง
 • นักเขียน: นักเขียนสามารถเล่าเรื่องราวผ่านนิยาย บทกวี หรือเรื่องสั้น สร้างความบันเทิงและกระตุ้นความคิด
 • นักดนตรี: นักดนตรีสามารถเล่าเรื่องราวผ่านเพลง สร้างอารมณ์และความรู้สึก

FAQ

1. Storytelling คืออะไร?

Storytelling คือ การเล่าเรื่องผ่านตัวอักษร รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ เพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้นอารมณ์ และสร้างความผูกพันกับผู้รับสาร

2. ทำไม Storytelling ถึงสำคัญ?

Storytelling ช่วยให้แบรนด์ ธุรกิจ หรือบุคคล ดึงดูดความสนใจ สร้างความผูกพัน สื่อสารข้อมูล กระตุ้นการมีส่วนร่วม และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

3. ใครสามารถใช้ Storytelling ได้บ้าง?

ทุกคนสามารถใช้ Storytelling ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ ธุรกิจ บุคคล หรือองค์กร

4. มีเทคนิคการเล่าเรื่องอะไรบ้าง?

เทคนิคการเล่าเรื่องมีมากมาย เช่น การใช้ตัวละครที่น่าสนใจ การสร้างพล็อตเรื่องที่เข้มข้น การใช้ภาษาที่สื่ออารมณ์ และการใช้ภาพและเสียงประกอบ

5. ช่องทางการสื่อสาร Storytelling มีอะไรบ้าง?

ช่องทางการสื่อสาร Storytelling มีมากมาย เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย วิดีโอ บทความ อีเมล และสื่อสิ่งพิมพ์

6. ตัวอย่าง Storytelling ที่ดีมีอะไรบ้าง?

ตัวอย่าง Storytelling ที่ดีมีมากมาย เช่น วิดีโอ “The Journey” ของ Nike, แคมเปญ “Share a Coke” ของ Coca-Cola และหนังสือ “Harry Potter” ของ J.K. Rowling

7. เรียนรู้ Storytelling เพิ่มเติมได้ที่ไหน?

มีแหล่งข้อมูลมากมายสำหรับการเรียนรู้ Storytelling เพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์ บทความ หนังสือ และคอร์สออนไลน์

8. เริ่มต้น Storytelling อย่างไร?

 1. กำหนดเป้าหมายของคุณ
 2. เลือกเรื่องราวที่น่าสนใจ
 3. เลือกเทคนิคการเล่าเรื่องที่เหมาะสม
 4. เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
 5. เริ่มต้นเล่าเรื่อง!

สรุป

Storytelling เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารบนโลกออนไลน์ ช่วยให้แบรนด์ ธุรกิจ หรือบุคคล ดึงดูดความสนใจ สร้างความผูกพัน สื่อสารข้อมูล กระตุ้นการมีส่วนร่วม และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

คำแนะนำ

 • เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพ
 • เลือกเรื่องราวที่น่าสนใจ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
 • เล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ ดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นอารมณ์
 • เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

แหล่งข้อมูล