ArticleManagement

Revenue คืออะไร? : เจ้าของธุรกิจห้ามพลาด

REVENUE : สวัสดีครับนักธุรกิจมือใหม่ทุกท่าน! การเปิดกิจการเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการเงิน ซึ่งหัวใจสำคัญของธุรกิจที่แข็งแรงย่อมอยู่ที่ “รายได้” (Revenue) บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกความหมายของ REVENUE พร้อมไขข้อสงสัยพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจทุกคนควรรู้

REVENUE คืออะไร

REVENUE หรือ รายได้ คือ เงินที่ธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ โดยยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่างๆ เปรียบเหมือนผลผลิตที่ได้จากการลงทุน คิดง่ายๆ ว่า ยิ่งขายสินค้าได้มากเท่าไร รายได้ของธุรกิจก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟขายลาเต้ได้ 10 แก้ว แก้วละ 50 บาท รายได้ของร้านกาแฟในวันนั้นก็จะเท่ากับ 500 บาท

ความแตกต่างระหว่าง REVENUE กับ กำไร (Profit)

หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า REVENUE คือ กำไร (Profit) ซึ่งแท้จริงแล้วทั้งสองคำมีความแตกต่างกัน กำไร คือ เงินที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกจากรายได้ เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าแรงพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ยกตัวอย่าง ร้านกาแฟมีรายได้จากการขายลาเต้ 500 บาท แต่มีค่าใช้จ่าย 200 บาท กำไรของร้านกาแฟในวันนั้นก็จะเท่ากับ 300 บาท

ประเภทของ REVENUE

ธุรกิจสามารถจำแนกประเภทของรายได้ได้ดังนี้

 • รายได้จากการขายสินค้า (Sales Revenue) : รายได้หลักที่เกิดจากการขายสินค้า เช่น ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้างสรรพสินค้า
 • รายได้จากการให้บริการ (Service Revenue) : รายได้จากการขายบริการ เช่น ร้านตัดผม สปา โรงแรม บริษัททัวร์
 • รายได้อื่นๆ (Other Revenue) : รายได้นอกเหนือจากการขายสินค้าและบริการ เช่น รายได้จากการลงทุน รายได้จากค่าเช่า รายได้จากดอกเบี้ย

วงจรการเกิด REVENUE

วงจรการเกิด REVENUE หมายถึง ขั้นตอนต่างๆ ที่นำไปสู่รายได้ โดยทั่วไปแล้ววงจรนี้ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • การสั่งซื้อ (Order Processing) : ขั้นตอนการรับและยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • การจัดส่งสินค้าหรือบริการ (Delivery of Goods or Services) : ขั้นตอนการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
 • การออกใบแจ้งหนี้ (Invoicing) : ขั้นตอนการออกใบเรียกเก็บเงินให้กับลูกค้า
 • การเก็บเงิน (Collection) : ขั้นตอนการรับชำระเงินจากลูกค้า

กลยุทธ์การเพิ่ม REVENUE

เจ้าของธุรกิจสามารถนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้เพื่อเพิ่ม REVENUE ของธุรกิจ

 • ขยายฐานลูกค้า (Customer Acquisition) : การดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาใช้สินค้าหรือบริการ เช่น การทำโฆษณา การตลาดดิจิทัล การโปรโมชั่น
 • เพิ่มยอดขายต่อลูกค้า (Customer Upselling) : การกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่ม เช่น การแนะนำสินค้าใหม่ การเสนอโปรโมชั่นพิเศษ
 • ขยายช่องทางการขาย (Sales Channel Expansion) : การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าหรือบริการ เช่น การขายผ่านช่องทางออนไลน์ การเปิดสาขาใหม่ การร่วมมือกับพันธมิตร
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ (Product/Service Development) : การสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ความสำคัญของการติดตาม REVENUE

การติดตาม REVENUE ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถ

 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ
 • ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ
 • วางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม REVENUE
 • ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือในการติดตาม REVENUE

มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถติดตาม REVENUE ได้ เช่น โปรแกรมบัญชี ซอฟต์แวร์ CRM เว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูล

บทสรุป

REVENUE เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจ การเข้าใจ REVENUE ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงาน ระบุโอกาสในการเติบโต และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด เจ้าของธุรกิจทุกคนควรให้ความสำคัญกับการติดตาม REVENUE และนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่ม REVENUE ของธุรกิจ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. อะไรคือความแตกต่างระหว่าง REVENUE กับ กำไร

REVENUE คือ เงินที่ธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ โดยยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขณะที่ กำไร คือ เงินที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกจาก REVENUE

2. ประเภทของ REVENUE มีอะไรบ้าง

ประเภทของ REVENUE สามารถจำแนกได้ดังนี้

 • รายได้จากการขายสินค้า (Sales Revenue)
 • รายได้จากการให้บริการ (Service Revenue)
 • รายได้อื่นๆ (Other Revenue)

3. วงจรการเกิด REVENUE มีขั้นตอนอะไรบ้าง

วงจรการเกิด REVENUE ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

4. กลยุทธ์การเพิ่ม REVENUE มีอะไรบ้าง

กลยุทธ์การเพิ่ม REVENUE มีดังนี้

 • ขยายฐานลูกค้า (Customer Acquisition)
 • เพิ่มยอดขายต่อลูกค้า (Customer Upselling)
 • ขยายช่องทางการขาย (Sales Channel Expansion)
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ (Product/Service Development)

5. ทำไมการติดตาม REVENUE จึงสำคัญ

การติดตาม REVENUE ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถ

 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ
 • ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ
 • วางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม REVENUE
 • ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถเขียนไว้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับ