Article

HR การบริหารคนแบบ New Normal ในช่วงโควิดรอบใหม่

การกลับมาทำงานหลังจากที่ประกาศปิด Lockdown ทั่วประเทศ (HR การบริหาร) ทำให้หลายฝ่ายต่างวิตกกังวลกับการกลับมาระบาดอีกครั้งของ Covid-19 รอบสอง แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังไมสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติได้ ด้วยมาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) ส่วนในธุรกิจที่สามารถกลับมาดำเนินการได้ ก็สร้างความหนักใจให้กับเจ้าของธุรกิจ และฝ่าย HR อย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อีกทั้งองค์กรธุรกิจยังต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ หรือที่เราเรียกว่า New Normal

บทบาทของ HR ที่ต้องดำเนินการอย่างแรก (HR การบริหาร)

คือการสื่อสารให้กับทุกคนในองค์การเข้าใจในการทำงานแบบ New Normal สิ่งสำคัญ ที่ฝ่าย HR ต้องทำเป็นสิ่งแรกคือ การสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกว่า พนักงานสามารถเข้าถึงหรือติดต่อกับเพื่อนร่วมงานได้ และยังมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม พร้อมทั้ง ฝ่าย HR ต้องสร้างแรงจูงใจทางบวก ให้กลับพนักงานในท่ามกลางวิกฤต ที่หลายบริษัท Lay off และปิดกิจการลง เมื่อพนักงานมีความมั่นใจในองค์กรและมีแรงจูงใจทางบวกที่จะทำงาน ย่อมส่งผลให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากกว่า การทำงานจากแรงจูงใจทางลบ หากองค์กรใช้แรงจูงใจทางลบเพื่อให้พนักงานทำงานให้เต็มประสิทธิภาพในช่วงวิกฤต Covid-19 นี้ สิ่งแรกที่องค์กรจะสูญเสียคือ “คนเก่ง” (Talent) ในองค์กร เนื่องจากคนเหล่านี้ เขามีความเก่งและมีความเชี่ยวชาญพิเศษนอกเหนือจากพนักงานธรรมดาอยู่แล้ว หาก HR ใช้แรงจูงใจทางลบเพื่อให้พวกเขาทำงาน ในที่สุด คนเก่งเหล่านี้ก็ทนไม่ได้และลาออกในที่สุด ฝ่าย HR ต้องตระหนักว่า มีองค์กรใหญ่ๆ มากมายที่ต้องการคนเก่งในองค์กรของเราไปร่วมงานด้วย สุดท้ายถ้าเป็นเช่นนั้น องค์กรก็จะเหลือแต่พนักงานธรรมดา เพราะ คนเก่ง ได้ลาออกไปหมดแล้ว อย่างนี้ ธุรกิจคงดำเนินต่อไปได้ลำบาก สุดท้ายคนที่เหนื่อยที่สุดคงหนีไม่พ้นเจ้าของธุรกิจ และฝ่าย HR ที่ต้องสรรหาคนเก่งเข้าหามางานซึ่งก็หายากมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนเก่งและคนดี ที่อยู่ในคน คนเดียวกัน

ทั้งนี้ แรงจูงใจทางบวก ไม่ได้หมายความแค่เพียง ค่าตอบแทนที่ดี เงินรางวัล โบนัส เท่านั้น แรงจูงใจทางบวกที่มีคุณค่ามากที่สุดที่นอกเหนือจากสิ่งของ เงินทองต่างๆ นั่น ก็คือ การพูดให้กำลังใจในเชิงสร้างสรรค์ การแสดงน้ำใจไมตรี ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน การสร้างการยอมรับในทีม ให้พนักงานรู้สึกว่าเขาคือ Key สำคัญของทีม แค่นี้ ก็จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงานสิ่งที่ตามมาคือ ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

ที่มา https://www.spu.ac.th/fac/business/th/content.php?cid=20850