ArticleManagement

พัฒนาตัวเอง ด้วย Growth Mindset:เลิก Fixed Mindset

Growth Mindset : บทความนี้จะพังทลายกรอบความคิดเดิม ๆ ที่ฉุดรั้ง “ความเก่ง” ของคุณ ใช้เวลาสั้นๆสำรวจตัวเองก่อน ลองตอบคำถามเหล่านี้เพื่อดูว่าคุณมี Mindset แบบไหน

 1. ความฉลาดเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมาแต่เกิด ไม่สามารถเปลี่ยนไปได้มากกว่านี้นัก
 2. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ แต่พัฒนาตัวเองให้เก่ง/ฉลาดขึ้นไม่ได้ ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตาม
 3. คุณสามารถพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นได้อย่างมหาศาล
 4. คุณสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีกได้

เห็นด้วยกับข้อ 1 และ 2 แปลว่าคุณมี Fixed Mindset

เห็นด้วยกับข้อ 3 และ 4 แปลว่าคุณมี Growth Mindset

Fixed Mindset คืออะไร?

Fixed Mindset คือ กรอบความคิดแบบตายตัว มองว่าความสามารถของตัวเองมีขีดจำกัด กลัวความล้มเหลว ไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ มองความสำเร็จของคนอื่นเป็นภัยคุกคาม

ตัวอย่าง Fixed Mindset:

 • “ฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษ ฝึกไปก็ไม่เก่งขึ้นหรอก”
 • “ฉันไม่ใช่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์”
 • “ฉันเรียนเลขไม่เก่ง จำสูตรอะไรก็ไม่ได้”

ข้อเสียของ Fixed Mindset:

 • ขัดขวางการพัฒนา
 • กลัวความล้มเหลว
 • ไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่
 • มองความสำเร็จของคนอื่นเป็นภัยคุกคาม

Growth Mindset คืออะไร?

Growth Mindset คือ กรอบความคิดแบบเติบโต เชื่อว่าความสามารถของตัวเองพัฒนาได้ เรียนรู้จากความล้มเหลว กล้าลองทำสิ่งใหม่ มองความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจ

ตัวอย่าง Growth Mindset:

 • “ฉันจะฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้น ฝึกฝนเป็นประจำ พัฒนาตัวเองได้แน่นอน”
 • “ฉันจะลองหาไอเดียใหม่ ๆ ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์”
 • “ฉันจะพยายามเรียนเลขให้เข้าใจ หาสาเหตุที่ทำให้เรียนไม่เก่ง และแก้ไขมัน”

ข้อดีของ Growth Mindset:

 • ส่งเสริมการพัฒนา
 • เรียนรู้จากความล้มเหลว
 • กล้าลองทำสิ่งใหม่
 • มองความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจ

FAQ:

Q: จะเปลี่ยน Fixed Mindset ให้เป็น Growth Mindset ได้อย่างไร?

A:

 1. รู้และเข้าใจ Fixed/Growth Mindset ของตัวเอง
 2. เลือกเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตัวเอง
  • เลือกที่จะ “เสียใจที่ทำไปแล้วไม่สำเร็จ” มากกว่า “เสียใจที่ยังไม่เคยลอง”
 3. เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น
  • พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง
  • ตั้งเป้าหมายเป็นคุณคนที่ดีกว่าเดิม

Q: Growth Mindset ช่วยอะไรเราได้บ้าง?

A:

 • ช่วยให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้น
 • ช่วยให้พัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
 • ช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

Q: ทุกคนสามารถมี Growth Mindset ได้หรือไม่?

A: ใช่ ทุกคนสามารถมี Growth Mindset ได้ เพียงแค่เราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง

บทความนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ช่วยให้คุณเข้าใจ Fixed Mindset และ Growth Mindset มากขึ้น และช่วยให้คุณเปลี่ยนตัวเองให้มี Growth Mindset เพื่อพัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จในชีวิต


จากบทความด้านบน เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Growth Mindset และ TimeSheet บันทึกการทำงานออนไลน์ ของ Wisdomfirm.com ไปแล้ว บทความด้านล่างนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง หรือความเป็นไปได้ของ Growth Mindset กับ TimeSheet และวิธีการนำไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การใช้ Growth Mindset กับ TimeSheet

1. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย

 • เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายการทำงานที่ท้าทาย แต่สามารถบรรลุได้
 • เป้าหมายที่ท้าทายจะช่วยผลักดันให้คุณพัฒนาตนเอง
 • เป้าหมายที่ achievable จะช่วยสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจ

2. บันทึกเวลาทำงาน:

 • จดบันทึกเวลาที่ใช้กับงานแต่ละงาน
 • การบันทึกเวลาช่วยให้คุณวิเคราะห์ว่าใช้เวลากับงานไหนมากหรือน้อย
 • ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วิเคราะห์ผลงาน:

 • วิเคราะห์ผลงานของคุณเป็นประจำ
 • วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
 • หาแนวทางพัฒนาตนเอง

4. เรียนรู้จากความล้มเหลว:

 • ทุกคนย่อมมีผิดพลาด
 • สิ่งสำคัญคือ เรียนรู้จากความผิดพลาด
 • วิเคราะห์สาเหตุของความผิดพลาด หาแนวทางแก้ไข

5. กล้าลองทำสิ่งใหม่:

 • อย่ากลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่
 • การลองทำสิ่งใหม่ช่วยให้คุณพัฒนาตนเอง
 • ช่วยให้คุณค้นพบศักยภาพของตัวเอง

6. มองความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจ:

 • เรียนรู้จาก best practices ของผู้อื่น
 • หาแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของคนอื่น
 • นำมาปรับใช้กับตัวเอง

ตัวอย่างการใช้ Growth Mindset กับ TimeSheet

ตัวอย่าง 1:

 • ตั้งเป้าหมายเขียนบทความ 3 บทความต่อสัปดาห์
 • บันทึกเวลาที่ใช้เขียนบทความแต่ละบทความ
 • วิเคราะห์ว่าใช้เวลากับงานไหนมากหรือน้อย
 • หาแนวทางพัฒนาตนเอง เช่น เรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความ
 • กล้าลองเขียนบทความในหัวข้อใหม่

ตัวอย่าง 2:

 • ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขาย 10% ภายใน 1 เดือน
 • บันทึกเวลาที่ใช้กับงานขาย
 • วิเคราะห์ว่าใช้เวลากับงานไหนมากหรือน้อย
 • หาแนวทางพัฒนาตนเอง เช่น เรียนรู้เทคนิคการขาย
 • กล้าลองใช้เทคนิคการขายใหม่

ผลลัพธ์ของการใช้ Growth Mindset กับ TimeSheet

 • พัฒนาตนเอง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ประสบความสำเร็จในเป้าหมาย
 • รู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงาน

ข้อควรระวัง

 • อย่าท้อแท้: การพัฒนาตนเองต้องใช้เวลา
 • อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น: มุ่งเน้นพัฒนาตนเอง
 • เรียนรู้จากทุกประสบการณ์: ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว

สรุป

Growth Mindset กับ TimeSheet บันทึกการทำงานออนไลน์ ของ Wisdomfirm.com

 • เครื่องมือสู่ความสำเร็จ
 • ช่วยให้พัฒนาตนเอง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ประสบความสำเร็จในเป้าหมาย
 • รู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงาน

ลองใช้ Growth Mindset กับ TimeSheet

 • พัฒนาตนเอง
 • ประสบความสำเร็จ

อย่ารอช้า เริ่มต้นเลย! สนใจ TimeSheet ของเราคลิก!!

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก
Carol Dweck: A Summary of Growth and Fixed Mindsets