News

Google Search เปิดตัว “AI Overviews” ฟีเจอร์สรุปคำตอบด้วย AI

กูเกิลเดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์ค้นหาด้วย AI อย่างต่อเนื่อง ประกาศเปิดตัว “AI Overviews” บน Google Search อย่างเป็นทางการ

ฟีเจอร์นี้ใช้ Generative AI สรุปคำตอบจากผลการค้นหา ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

AI Overviews เปิดให้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาแล้ว ตั้งเป้าขยายไปยังผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 1 พันล้านคนภายในปีนี้

ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมใน AI Overviews ประกอบด้วย

 • Adjust: ปรับรูปแบบคำตอบให้เข้าใจง่าย หรือใส่รายละเอียดเพิ่มเติม
 • Complex Questions: ถามคำถามซับซ้อน AI จะสรุปคำตอบให้
 • Plan: วางแผน เช่น สูตรอาหารสำหรับ 3 วัน
 • Explore: ค้นหาร้านอาหาร หรือตัวเลือกอื่นๆ โดย AI จะแสดงผลในรูปแบบต่างๆ
 • Video: ถ่ายวิดีโอถามคำถาม เช่น วิธีซ่อมอุปกรณ์

ทั้งนี้ ฟีเจอร์ทั้งหมดรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาก่อน

กูเกิลมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือค้นหาให้ชาญฉลาด ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI Overviews ได้ที่เว็บไซต์ Google

วิเคราะห์ข่าว “Google Search เปิดตัว “AI Overviews”

ข้อดี

 • เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว: AI Overviews สรุปข้อมูลจากผลการค้นหา ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
 • ตอบคำถามซับซ้อน: ผู้ใช้สามารถถามคำถามซับซ้อน AI จะสรุปคำตอบให้
 • วางแผน: ผู้ใช้สามารถใช้ AI Overviews วางแผน เช่น สูตรอาหารสำหรับ 3 วัน
 • ค้นหาร้านอาหาร หรือตัวเลือกอื่นๆ: ผู้ใช้สามารถค้นหาร้านอาหาร หรือตัวเลือกอื่นๆ โดย AI จะแสดงผลในรูปแบบต่างๆ
 • ถามคำถามด้วยวิดีโอ: ผู้ใช้สามารถถ่ายวิดีโอถามคำถาม เช่น วิธีซ่อมอุปกรณ์

ข้อจำกัด

 • รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ: ฟีเจอร์ทั้งหมดรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาก่อน
 • ความถูกต้องของข้อมูล: แม้ว่า AI Overviews จะใช้ข้อมูลจากผลการค้นหา แต่ความถูกต้องของข้อมูลยังขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่ใช้
 • การตีความคำถาม: AI อาจตีความคำถามผิดพลาด ทำให้คำตอบไม่ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ
 • การพึ่งพาเทคโนโลยี: ผู้ใช้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี AI Overviews ในการค้นหาข้อมูล

FAQ

Q: AI Overviews ต่างจาก Google Search อย่างไร?

A: AI Overviews ใช้ Generative AI สรุปคำตอบจากผลการค้นหา ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

Q: AI Overviews รองรับภาษาอะไรบ้าง?

A: AI Overviews รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาก่อน

Q: ฉันจะใช้ AI Overviews ได้อย่างไร?

A: AI Overviews เป็นส่วนหนึ่งของ Google Search ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำถามหรือค้นหาข้อมูลบน Google Search และ AI Overviews จะแสดงผลสรุปคำตอบให้

Q: AI Overviews ทำงานอย่างไร?

A: AI Overviews ใช้ Generative AI วิเคราะห์ผลการค้นหาและสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ใช้

Q: AI Overviews แม่นยำแค่ไหน?

A: ความถูกต้องของข้อมูลยังขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่ใช้

Q: ฉันสามารถถามคำถามอะไรได้บ้างกับ AI Overviews ?

A: ผู้ใช้สามารถถามคำถามอะไรก็ได้ AI Overviews จะพยายามสรุปคำตอบให้

Q: ฉันสามารถใช้ AI Overviews วางแผนอะไรได้บ้าง?

A: ผู้ใช้สามารถใช้ AI Overviews วางแผน เช่น สูตรอาหารสำหรับ 3 วัน หรือ ค้นหาร้านอาหาร

Q: ฉันสามารถใช้ AI Overviews ถามคำถามด้วยวิดีโอได้อย่างไร?

A: ผู้ใช้สามารถถ่ายวิดีโอถามคำถาม เช่น วิธีซ่อมอุปกรณ์ และอัปโหลดวิดีโอไปยัง AI Overviews

Q: ฉันจะติดตามความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI Overviews ได้ที่ไหน?

A: ผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI Overviews ได้ที่เว็บไซต์ Google

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้น ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

อ้างอิงข้อมูลจาก
https://www.blognone.com/node/139757

https://blog.google/products/search/generative-ai-google-search-may-2024