ArticleMarketing

Feasibility Study คืออะไร? ( ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ)

Feasibility Study คืออะไร? เคยมีความคิดอยากเปิดร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองไหม? แต่กว่าจะลงทุน ควักเงินออกไปเป็นก้อนโต คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในใจ คงหนีไม่พ้น “ธุรกิจนี้จะไปรอดไหม?” นั่นแหละครับ Feasibility Study หรือ การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยไขข้อสงสัย ประเมินโอกาสความสำเร็จ และชี้ทางสว่างให้กับธุรกิจของคุณ

ทำไมต้องทำ Feasibility Study?

เปรียบเหมือนการเดินทางไกล ก่อนออกเดินทาง เราต้องวางแผน เส้นทาง จุดหมาย เตรียมเสบียง การทำธุรกิจก็เช่นกัน Feasibility Study เปรียบเสมือนการวางแผน ประเมินความพร้อม ลดความเสี่ยงที่จะหลงทาง หมดเสบียงกลางทาง

ลดความเสี่ยงในการลงทุน

การลงทุนในธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง Feasibility Study ช่วยวิเคราะห์ปัญญา หรือปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในองค์กร เช่น ความรู้ความสามารถ เงินทุน และภายนอกองค์กร เช่น ตลาด คู่แข่งขัน กฎระเบียบ ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า ตัดสินใจอย่างรอบคอบ ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

Feasibility Study ไม่ใช่แค่บอกว่าธุรกิจไปรอดหรือไม่รอด แต่ยังช่วยมองเห็นภาพรวม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เสมือนกับการมีเข็มทิศนำทาง ปรับแผนธุรกิจให้เหมาะสม เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

ประเภทของ Feasibility Study

Feasibility Study แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

Feasibility Study ด้านการตลาด (Market Feasibility Study)

วิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)

 • ศึกษาขนาดตลาด (Market Size)
 • พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
 • ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs)
 • เทรนด์ของตลาด (Market Trends)

ประเมินความต้องการ (Demand Estimation)

 • คาดการณ์จำนวนลูกค้า
 • ปริมาณสินค้าหรือบริการที่จำเป็น
 • แนวโน้มความต้องการในอนาคต

การแข่งขัน (Competition)

 • วิเคราะห์คู่แข่ง
 • กลยุทธ์ของคู่แข่ง
 • จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง

Feasibility Study ด้านเทคนิค (Technical Feasibility Study)

ความเป็นไปได้ในการผลิต (Production Feasibility)

 • ศึกษาเทคโนโลยีที่จำเป็น
 • กระบวนการผลิต
 • ทรัพยากรที่ต้องใช้
 • ระยะเวลาในการผลิต

เทคโนโลยีที่จำเป็น (Technology Requirements)

 • ประเมินความพร้อมของเทคโนโลยี
 • ต้นทุนเทคโนโลยี
 • ความเสี่ยงทางเทคนิค

ทรัพยากรที่ต้องใช้ (Resource Needs)

 • วัตถุดิบ
 • เครื่องจักร
 • พนักงาน
 • เงินทุน

Feasibility Study ด้านการเงิน (Financial Feasibility Study)

ประมาณการต้นทุน (Cost Estimation)

 • ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ
 • ต้นทุนการผลิต
 • ต้นทุนการขายและการตลาด
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

กระแสเงินสด (Cash Flow)

 • คาดการณ์รายรับ
 • คาดการณ์รายจ่าย
 • วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

 • คำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการคืนทุน
 • วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน

ขั้นตอนการทำ Feasibility Study (Feasibility Study Process)

กำหนดแนวคิดธุรกิจ (Define Business Idea)

 • กำหนดสินค้าหรือบริการ
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • กลยุทธ์ทางธุรกิจ

รวบรวมข้อมูล (Data Collection)

 • ข้อมูลภายใน (Internal Data)
 • ข้อมูลภายนอก (External Data)
  • ข้อมูลตลาด
  • ข้อมูลคู่แข่ง
  • ข้อมูลเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

สรุปผลการศึกษา (Conclusion and Recommendations)

 • สรุปผลการวิเคราะห์
 • เสนอแนะแนวทางดำเนินธุรกิจ
 • ประเมินความเสี่ยง

บทสรุป (Conclusion)

Feasibility Study เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทาง ช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจอย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสความสำเร็จ ก่อนลงทุน อย่าลืมศึกษา Feasibility Study ให้ละเอียด ธุรกิจของคุณจะมั่นคง ยั่งยืน เติบโตไปพร้อมกับคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q1: ใครควรทำ Feasibility Study?

A1: Feasibility Study เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ต้องการเงินทุนจำนวนมาก หรือมีคู่แข่งจำนวนมาก

Q2: Feasibility Study มีค่าใช้จ่ายมากหรือไม่?

A2: ค่าใช้จ่ายในการทำ Feasibility Study ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 1-5% ของเงินลงทุน

Q3: Feasibility Study ต้องใช้เวลานานแค่ไหน?

A3: ระยะเวลาในการทำ Feasibility Study ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน

Q4: Feasibility Study มีประโยชน์อย่างไร?

A4: Feasibility Study มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน
 • ช่วยให้ตัดสินใจอย่างมั่นใจ
 • ช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ
 • ช่วยระดมทุน
 • ช่วยพัฒนาแผนธุรกิจ

Q5: Feasibility Study สามารถทำเองได้หรือไม่?

A5: Feasibility Study สามารถทำเองได้ แต่หากต้องการความละเอียด แม่นยำ และน่าเชื่อถือ ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

Feasibility Study เปรียบเสมือนประตูสู่ความสำเร็จ ช่วยให้ผู้ประกอบการก้าวข้ามอุปสรรค มุ่งสู่เป้าหมาย ธุรกิจของคุณจะเติบโต ยั่งยืน และสร้างรายได้มหาศาล อย่าลืมศึกษา Feasibility Study ให้ละเอียด ธุรกิจของคุณจะรุ่งเรือง

หมายเหตุ: เนื้อหาในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจลงทุน

อ้างอิงบางส่วนจาก
https://www.projectmanager.com/training/how-to-conduct-a-feasibility-study