ArticleMarketing

Engagement คือ อะไร ? เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับ

Engagement มีหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ แต่โดยรวมแล้ว หมายถึง การมีส่วนร่วม หรือ การมีปฏิสัมพันธ์ ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ในแง่ของการตลาด Engagement

หมายถึง การมีส่วนร่วมของลูกค้าต่อแบรนด์ สินค้า หรือบริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ อีเมล ฯลฯ

ตัวอย่างของ Engagement

 • การกดไลก์ แชร์ คอมเมนต์ บนโพสต์ของแบรนด์
 • การคลิกอ่าน บทความหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์
 • การสมัครสมาชิก จดหมายข่าวหรืออีเมล
 • การรีวิวสินค้า บนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย
 • การเข้าร่วมกิจกรรม ของแบรนด์

ความสำคัญของ Engagement

Engagement เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกถึง ความผูกพัน ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ธุรกิจที่มี Engagement สูง ย่อมมี โอกาส ที่จะ

 • เพิ่มยอดขาย
 • สร้างความภักดี ของลูกค้า
 • สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับแบรนด์
 • ดึงดูดลูกค้าใหม่

วิธีสร้าง Engagement

มีหลายวิธีในการสร้าง Engagement

 • สร้างเนื้อหา ที่น่าสนใจ มีประโยชน์ ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
 • ใช้ภาพและวิดีโอ ดึงดูดความสนใจ
 • โต้ตอบ กับลูกค้า ตอบคำถาม คอมเมนต์
 • จัดกิจกรรม
 • ใช้เครื่องมือ วิเคราะห์ Engagement

Engagement ในบริบทอื่น

Engagement ยังใช้ในบริบทอื่น ๆ เช่น

 • การศึกษา หมายถึง การมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน
 • การทำงาน หมายถึง การมีส่วนร่วมของพนักงานต่องาน
 • ความสัมพันธ์ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคู่รัก

FAQ

1. Engagement ต่างกับ Reach อย่างไร?

Reach หมายถึง จำนวนผู้คนที่เห็น เนื้อหาของเรา

Engagement หมายถึง จำนวนผู้คนที่มีส่วนร่วม กับเนื้อหาของเรา

2. Engagement แบบไหนดี?

Engagement แบบ active ดีกว่า passive

Active engagement คือ การมีส่วนร่วมที่แสดงความคิดเห็น แชร์

Passive engagement คือ การมีส่วนร่วมแบบกดไลค์

3. เครื่องมืออะไรที่ใช้ดู Engagement?

มีเครื่องมือมากมาย เช่น

 • Facebook Insights
 • Twitter Analytics
 • Google Analytics
 • Hootsuite

4. Engagement สูง มีผลดีอย่างไร?

 • เพิ่มโอกาสในการขาย
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ
 • เพิ่มการรับรู้แบรนด์
 • ดึงดูดลูกค้าใหม่

5. มีอะไรที่ควรระวังเกี่ยวกับ Engagement?

 • Engagement ไม่ได้แปลว่ายอดขายเสมอไป
 • Engagement ที่ดี ไม่ได้แปลว่า Engagement สูง
 • Engagement ที่ดี เกิดจากเนื้อหาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

สรุป :Engagement เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกถึง ความสำเร็จ ในหลาย ๆ ด้าน


ข้อมูลเสริม: Engagement ในด้านธุรกิจออนไลน์ในไทย

Engagement ในธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การมีส่วนร่วม ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ สินค้า หรือบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ อีเมล ฯลฯ

ตัวอย่างของ Engagement ด้านธุรกิจออนไลน์ในไทย

 • การกดไลก์ แชร์ คอมเมนต์ บนโพสต์ของแบรนด์
 • การคลิกอ่าน บทความหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์
 • การสมัครสมาชิก จดหมายข่าวหรืออีเมล
 • การรีวิวสินค้า บนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย
 • การเข้าร่วมกิจกรรม ของแบรนด์
 • การแชร์โค้ดส่วนลด
 • การตอบคำถาม เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
 • การแท็ก เพื่อนบนโพสต์ของแบรนด์

ความสำคัญของ Engagement ด้านธุรกิจออนไลน์ในไทย

Engagement เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกถึง ความผูกพัน ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ธุรกิจที่มี Engagement สูง ย่อมมี โอกาส ที่จะ

 • เพิ่มยอดขาย
 • สร้างความภักดี ของลูกค้า
 • สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับแบรนด์
 • ดึงดูดลูกค้าใหม่
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจ

วิธีสร้าง Engagement ด้านธุรกิจออนไลน์ในไทย

มีหลายวิธีในการสร้าง Engagement

 • สร้างเนื้อหา ที่น่าสนใจ มีประโยชน์ ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
 • ใช้ภาพและวิดีโอ ดึงดูดความสนใจ
 • โต้ตอบ กับลูกค้า ตอบคำถาม คอมเมนต์
 • จัดกิจกรรม
 • ใช้เครื่องมือ วิเคราะห์ Engagement
 • ตอบแชทลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
 • มอบประสบการณ์ที่ดี
 • สร้างกลุ่ม komunitas
 • ใช้ Influencer Marketing

Engagement ในธุรกิจออนไลน์ในไทย

ธุรกิจออนไลน์ในไทยให้ความสำคัญกับ Engagement มากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ดึงดูด และ รักษา ลูกค้า

กลยุทธ์ ที่ใช้สร้าง Engagement ในธุรกิจออนไลน์ในไทย

 • เน้นเนื้อหาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
 • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
 • เน้นการโต้ตอบกับลูกค้า
 • จัดกิจกรรมและโปรโมชั่น
 • ใช้ Influencer Marketing

ตัวอย่างธุรกิจออนไลน์ในไทยที่มี Engagement สูง

 • Shopee
 • Lazada
 • Central Online
 • Kaidee
 • Wongnai