ArticleSEO

Duplicate Content คืออะไร? ส่งผลต่อ SEO อันดับตกหรือไม่?

Duplicate Content หมายถึง เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาก ปรากฏอยู่บน URL ที่ต่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น

 • คัดลอกเนื้อหาจากเว็บอื่นมาใช้
 • เขียนเนื้อหาซ้ำเองบนเว็บไซต์เดียวกัน
 • เว็บไซต์มี URL หลายอันที่แสดงเนื้อหาเดียวกัน

ผลเสียต่อ SEO: Duplicate Content

 • Google มองว่าเว็บไซต์มีคุณภาพต่ำ ไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้อันดับ SEO ตก
 • Google สับสน ไม่รู้ว่าจะเลือกแสดงหน้าเว็บไหน ส่งผลต่อการเข้าถึงเว็บไซต์
 • อันดับเว็บไซต์ตก (อันดับใน SERP ต่ำลง)
 • ผู้ใช้ไม่ประทับใจ เกิดประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี
 • เสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า

วิธีแก้ไข: Duplicate Content

 • ตรวจสอบเนื้อหา: ใช้เครื่องมือตรวจสอบ Duplicate Content เช่น Copyscape
 • แก้ไขเนื้อหา: เขียนเนื้อหาใหม่ หรือปรับแต่งเนื้อหาที่มีอยู่ให้แตกต่าง
 • ใช้ Canonical URL: บอก Google ว่าหน้าเว็บใดเป็นต้นฉบับ
 • บล็อก URL ที่ไม่จำเป็น: ป้องกัน Google เข้าถึง URL ที่มีเนื้อหาซ้ำ

ตัวอย่าง Duplicate Content:

 • เว็บไซต์ A คัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์ B มาใช้
 • เว็บไซต์ C เขียนบทความเกี่ยวกับ “วิธีทำอาหาร” เนื้อหาคล้ายกับบทความที่มีอยู่
 • เว็บไซต์ D มี URL หลายอันที่แสดงเนื้อหาเดียวกัน เช่น /product/1, /product/detail/1

ป้องกัน duplicate content

 • เขียนเนื้อหาด้วยตัวเอง
 • ตรวจสอบเนื้อหาก่อนนำมาลงเว็บ
 • ใช้ canonical URL
 • สร้าง sitemap by บอก Google เกี่ยวกับโครงสร้างเว็บไซต์

สรุป:

Duplicate Content ส่งผลเสียต่อ SEO อันดับตก ควรตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีและอันดับ SEO ที่ดีขึ้น