ArticleSEO

เพิ่ม DR/UR Ahrefs SEO: คู่มือฉบับแบบ FMS

DR/UR Ahrefs : UR (URL Rating) และ DR (Domain Rating) เป็นตัวชี้วัด SEO สำคัญที่แสดงถึงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณ คะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงเว็บไซต์ของคุณมีค่าโดเมนและความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การจัดอันดับการค้นหาที่ดีขึ้น

บทความนี้ จะแนะนำวิธีการเพิ่ม DR/UR Ahrefs ของคุณอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง:

1. สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง:Ahrefs UR และ DR

 • เน้นการเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำหลักเป้าหมาย ของคุณ:
  • ทำการวิจัยคีย์เวิร์ด เพื่อค้นหาคำหลักที่ผู้คนค้นหา
  • ใช้เครื่องมือ Ahrefs Keywords Explorer เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการค้นหา คู่แข่ง และความยากของคีย์เวิร์ด
  • มุ่งเน้นไปที่ คำหลักที่มี ความเกี่ยวข้องสูง และ การแข่งขันต่ำ
 • มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้ มากกว่าเครื่องมือค้นหา:
  • เขียนเนื้อหาที่ อ่านง่าย
  • ใช้ภาษา ที่เข้าใจง่าย
  • นำเสนอเนื้อหา ในรูปแบบที่ น่าสนใจ
 • เขียนเนื้อหาที่ยาว informative และ unique:
  • เนื้อหาที่ ยาว มักมีอันดับที่ดีกว่าใน SERPs
  • เนื้อหาที่ informative ดึงดูดผู้ใช้และสร้าง backlinks
  • เนื้อหาที่ unique ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณโดดเด่นจากคู่แข่ง
 • อัปเดตเนื้อหา ของคุณอยู่เสมอ:
  • การอัปเดตเนื้อหา แสดงให้ Google เห็นว่าเว็บไซต์ของคุณ ยังมีชีวิตชีวา
  • เนื้อหาที่ ทันสมัย ดึงดูดผู้ใช้และสร้าง backlinks

ตัวอย่าง:

 • เว็บไซต์ขายเสื้อผ้า เขียนบทความเกี่ยวกับ “5 เทรนด์แฟชั่นฤดูร้อนปี 2024”
  • บทความนี้นำเสนอเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับ คำหลัก “เทรนด์แฟชั่น 2024”
  • เนื้อหานี้ เขียน เข้าใจง่าย น่าสนใจ และ informative
  • เว็บไซต์นี้ อัปเดต บทความนี้เป็นประจำเพื่อให้เนื้อหา ทันสมัย

2. สร้าง backlinks คุณภาพสูง:Ahrefs UR และ DR

 • Guest blogging บนเว็บไซต์ที่มี DR สูง:
  • ค้นหาเว็บไซต์ที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้อง กับเว็บไซต์ของคุณ
  • ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์และเสนอเขียน guest blog post
  • เขียน guest blog post ที่ มีคุณภาพสูง
 • ติดต่อ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ backlink:
  • ค้นหาเว็บไซต์ที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้อง กับเว็บไซต์ของคุณ
  • ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์และขอ backlink
  • เสนอ แลกเปลี่ยน backlinks หรือเขียน guest blog post
 • สร้าง infographics และ เนื้อหาที่มีภาพ:
  • Infographics และเนื้อหาที่มีภาพ ดึงดูดผู้ใช้และ สร้าง backlinks
  • แชร์ infographics และเนื้อหาที่มีภาพของคุณบน โซเชียลมีเดีย
 • ส่ง เว็บไซต์ของคุณไปยัง directories ที่เกี่ยวข้อง:
  • ค้นหา directories ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ
  • ส่งเว็บไซต์ของคุณไปยัง directories เหล่านี้

ตัวอย่าง:

 • เว็บไซต์ขายเสื้อผ้า เขียน guest blog post บนเว็บไซต์แฟชั่นที่มี DR สูง
  • บทความนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “5 เคล็ดลับการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับรูปร่าง”
  • บทความนี้นำ backlink ไปยังเว็บไซต์ขายเสื้อผ้า
 • เว็บไซต์ขายเสื้อผ้า สร้าง infographic เกี่ยวกับ “เทรนด์แฟชั่นฤดูร้อนปี 2024” *

3. ใช้ Ahrefs Site Audit:

 • ระบุปัญหา SEO บนเว็บไซต์ของคุณ:
  • Ahrefs Site Audit ช่วยให้คุณ ระบุปัญหา SEO บนเว็บไซต์ของคุณ
  • ปัญหาเหล่านี้อาจรวมถึง broken links meta descriptions ที่ไม่ดี และ content issues
 • แก้ไขปัญหา เหล่านี้เพื่อปรับปรุง Ahrefs UR และ DR ของคุณ:
  • แก้ไข broken links
  • เขียน meta descriptions ที่ดี
  • แก้ไข content issues

ตัวอย่าง:

 • เว็บไซต์ขายเสื้อผ้า ใช้ Ahrefs Site Audit เพื่อระบุปัญหา SEO บนเว็บไซต์
  • เว็บไซต์พบ broken links หลายตัว
  • เว็บไซต์แก้ไข broken links เหล่านี้
  • เว็บไซต์เขียน meta descriptions ใหม่
DR/UR Ahrefs

4. อดทน:

 • การเพิ่ม Ahrefs UR และ DR ของคุณต้องใช้เวลา:
  • SEO เป็น กระบวนการระยะยาว
  • อย่าคาดหวังผลลัพธ์ในชั่วข้ามคืน
 • มุ่งเน้น ไปที่การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและ backlinks:
  • การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและ backlinks เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่ม Ahrefs UR และ DR ของคุณ
 • ติดตาม ความคืบหน้าของคุณด้วย Ahrefs:
  • Ahrefs ช่วยให้คุณ ติดตาม ความคืบหน้าของคุณ
  • คุณสามารถดูว่า Ahrefs UR และ DR ของคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

ตัวอย่าง:

 • เว็บไซต์ขายเสื้อผ้า มุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและ backlinks
  • เว็บไซต์เขียนบทความใหม่ทุกสัปดาห์
  • เว็บไซต์ติดต่อเว็บไซต์อื่นเพื่อขอ backlinks
  • เว็บไซต์ใช้ Ahrefs เพื่อติดตาม Ahrefs UR และ DR ของเว็บไซต์

ด้วยการ ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่ม DR/UR Ahrefs ของคุณและ ปรับปรุง อันดับการค้นหาของคุณ

แหล่งข้อมูล:

ตัวอย่างเพิ่มเติม DR/UR Ahrefs

ตัวอย่าง 1: เว็บไซต์ขายเสื้อผ้า สร้าง infographic เกี่ยวกับ “เทรนด์แฟชั่นฤดูร้อนปี 2024”

 • Infographic นี้ ดึงดูดผู้ใช้และ สร้าง backlinks
 • เว็บไซต์ แชร์ infographic นี้บน โซเชียลมีเดีย
 • เว็บไซต์ ติดต่อเว็บไซต์แฟชั่นอื่น ๆ เพื่อขอ backlink ไปยัง infographic นี้

ตัวอย่าง 2: เว็บไซต์ขายเสื้อผ้า ใช้ Ahrefs Site Audit เพื่อระบุปัญหา SEO บนเว็บไซต์

 • เว็บไซต์ พบ broken links หลายตัว
 • เว็บไซต์ แก้ไข broken links เหล่านี้
 • เว็บไซต์ เขียน meta descriptions ใหม่
 • เว็บไซต์ ส่งเว็บไซต์ไปยัง directories ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง 3: เว็บไซต์ขายเสื้อผ้า มุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและ backlinks

 • เว็บไซต์ เขียนบทความใหม่ทุกสัปดาห์
 • เว็บไซต์ ติดต่อเว็บไซต์อื่นเพื่อขอ backlinks
 • เว็บไซต์ เขียน guest blog posts บนเว็บไซต์อื่น ๆ
 • เว็บไซต์ ใช้ Ahrefs เพื่อติดตาม Ahrefs UR และ DR ของเว็บไซต์

ด้วยการ ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าสามารถเพิ่ม Ahrefs UR และ DR ของเว็บไซต์ และ ปรับปรุง อันดับการค้นหาใน Google

หมายเหตุ:

 • SEO เป็น กระบวนการระยะยาว ต้องใช้เวลาและความพยายาม
 • สิ่งสำคัญคือต้อง อดทน และ มุ่งเน้น ไปที่การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและ backlinks
 • เครื่องมือ Ahrefs ช่วยให้คุณ ติดตาม ความคืบหน้าของคุณ และ ระบุ ปัญหา SEO บนเว็บไซต์ของคุณ

หวังว่า บทความนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการเพิ่ม Ahrefs UR และ DR ของคุณ