ArticleManagement

ใบเสนอราคาคืออะไร? อธิบายง่ายๆ เข้าใจใน 5 นาที

ใบเสนอราคาคืออะไร ใบเสนอราคา เปรียบเสมือน “สัญญาใจ” ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ เงื่อนไข และราคา ให้ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ เปรียบเสมือน “ตัวแทน” ของธุรกิจที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ

องค์ประกอบสำคัญของใบเสนอราคา

 1. ข้อมูลธุรกิจ:
  • ชื่อบริษัท
  • โลโก้
  • ข้อมูลติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์)
 2. ข้อมูลลูกค้า:
  • ชื่อ
  • บริษัท (ถ้ามี)
  • ข้อมูลติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล)
 3. รายละเอียดสินค้าหรือบริการ:
  • รายการสินค้า/บริการ
  • รายละเอียด (เช่น ขนาด สี วัสดุ คุณสมบัติ)
  • จำนวน
 4. ราคา:
  • ราคาต่อหน่วย
  • ราคารวม
  • ส่วนลด (ถ้ามี)
 5. เงื่อนไข:
  • วิธีการสั่งซื้อ
  • วิธีการชำระเงิน
  • ระยะเวลาการจัดส่ง
  • นโยบายการคืนสินค้า
  • การรับประกัน
 6. วันหมดอายุ:
  • ระยะเวลาที่เสนอราคานี้

ประโยชน์ของใบเสนอราคา

 • สำหรับลูกค้า:
  • เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขจากหลายๆ ธุรกิจ
  • ตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ
  • เก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
 • สำหรับผู้ขาย:
  • แสดงถึงความน่าเชื่อถือ
  • เพิ่มโอกาสปิดการขาย
  • ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า
  • บริหารจัดการสต๊อกสินค้า

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องใช้ใบเสนอราคา

 • ซื้อสินค้าราคาสูง
 • ซื้อสินค้า/บริการจำนวนมาก
 • ซื้อสินค้า/บริการที่ต้องสั่งผลิตพิเศษ
 • จ้างเหมาบริการ

ข้อควรระวัง

 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน
 • เสนอราคาที่แข่งขันได้
 • ออกแบบใบเสนอราคาให้น่าสนใจ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ใบเสนอราคามีอายุการใช้งานนานแค่ไหน?

โดยทั่วไป ใบเสนอราคามีอายุการใช้งาน 30 วัน แต่ระยะเวลาอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธุรกิจ

2. สามารถแก้ไขใบเสนอราคาหลังจากส่งให้ลูกค้าแล้วได้หรือไม่?

สามารถแก้ไขได้ แต่ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และออกใบเสนอราคาฉบับใหม่

3. ควรใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในใบเสนอราคา?

ข้อมูลอื่นๆ ที่อาจใส่เพิ่มเติม เช่น ข้อมูลการรับประกัน นโยบายการคืนสินค้า ข้อมูลการจัดส่ง รูปภาพสินค้า

4. มีเทคนิคอะไรบ้างในการเขียนใบเสนอราคาให้ดึงดูดลูกค้า?

 • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
 • เน้นจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ
 • เสนอราคาที่แข่งขันได้
 • ออกแบบใบเสนอราคาให้น่าสนใจ
 • เสนอแถมพิเศษ (ถ้ามี)

5. มีโปรแกรมหรือเว็บไซต์อะไรบ้างที่ช่วยสร้างใบเสนอราคา?

มีโปรแกรมและเว็บไซต์มากมายที่ช่วยสร้างใบเสนอราคา เช่น Canva, Microsoft Word, Google Docs, Zoho Invoice

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นใบเสนอราคา
 • ผู้ขายควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • customise เนื้อหาของใบเสนอราคาให้เหมาะสมกับธุรกิจของ