Article

โควิด รอบใหม่ ‘WFH’ ความปกติใหม่หรือตลอดไป


​​โควิด รอบใหม่ : หลังจากที่หลายประเทศได้ผ่านการใช้มาตรการล็อกดาวน์กันมาแล้ว มนุษย์ออฟฟิศหลายคนก็ได้ทดลอง Work From Home กันไปบ้างแล้ว ผลการสำรวจผลกระทบโควิด-19 จากทั่วโลกของซิกน่า อินเตอร์เนชันแนล มาร์เกตส์ ร่วมกับกันตาร์ (Cigna COVID-19 Global Impact Study) พบว่าผู้คนจำนวนไม่น้อย หรือร้อยละ 18 รู้สึกว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดย 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจ สามารถทำงานที่บ้านได้ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อทัศนคติของผู้คนที่มีต่อวัฒนธรรมการทำงานในอนาคต

โควิด รอบใหม่ ที่น่าสนใจคือมากกว่าครึ่งระบุว่า

“ในอนาคตพวกเขาต้องการทำงานจากที่บ้านอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลางานและเป็นไปได้อาจมากกว่านั้น”

โดยประเทศไทยมีความต้องการถึง 56 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าความต้องการทำงานที่ออฟฟิศเต็มเวลาอยู่ในระดับต่ำมาก เนื่องจากผู้คนกลัวติดเชื้อจึงเลี่ยงการทำงานท่ามกลางคนหมู่มาก รวมไปถึงการเดินทางในชีวิตประจำวัน

ผลการสำรวจชิ้นเดียวกันยังระบุว่า การที่หลายบริษัทเริ่มกลับมาทำงานที่ออฟฟิศหลังผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ได้สร้างความวิตกกังวลครั้งใหม่ในหมู่พนักงาน โดย 42 เปอร์เซ็นต์ กังวลว่าจะติดเชื้อโควิด-19 จากการเดินทาง การประชุมต่อหน้า หรือการอยู่ในออฟฟิศร่วมกัน ความกังวลนี้เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54 เปอร์เซ็นต์ในสิงคโปร์ และ 51 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

จะเห็นว่าพฤติกรรมของคนทำงานรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจกำลังเปลี่ยนไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ หรือ ‘New Normal’ ข้อมูลจากเว็บไซต์ TOT ระบุว่า จากที่เคยต้องทำงานในออฟฟิศพร้อมตอกบัตรเช้า-เย็น เปลี่ยนเป็น Work From Home ซึ่งพนักงานสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ นอกจากจะเป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้อเบื้องต้นแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงลดปัญหาการเข้างานไม่ตรงเวลาด้วย

เป็นไปได้ว่าเมื่อวิกฤตินี้จบลง เจ้าของธุรกิจบางรายน่าจะประเมินได้แล้วว่า การทำงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้นไม่จำเป็นต้องให้พนักงานมารวมกันอยู่ที่บริษัทเสมอไป ซึ่งในที่สุดอาจนำมาซึ่งปรับรูปแบบการทำงานใหม่ด้วยการให้พนักงานทำงานจากที่บ้านเป็นหลัก หรือสามารถทำงานที่ไหนก็ได้มากกว่าการเดินทางเข้าบริษัท

และนั่นก็ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานมากกว่าเดิม ระบบออนไลน์หรือแอพพลิเคชันต่างๆ จำเป็นมากในการทำงานยุคนี้ หลายกิจกรรมถูกจัดขึ้นผ่านออนไลน์ทั้งนั้น เช่น การประชุมภายในบริษัท การทำธุรกรรม แม้แต่ธุรกิจที่เคยเป็นแบบออฟไลน์มาก่อนก็ต้องปรับตัวใช้ออนไลน์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ช่วยในการขายมากขึ้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal ด้วย

เว็บไซต์ JobDB.com อธิบายถึงสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในวิถีชีวิตของคนทำงานไว้อย่างน่าสนใจว่า นอกจาก Work From Home และเทคโนโลยีจะช่วยในการทำงานมากขึ้นแล้ว การประชุมผ่านวิดีโอคอลก็กลายเป็นความคุ้นชินมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสของคนทำงานที่จะพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ที่ไหนเมื่อไรก็ได้ และเมื่อเรียนจบยังได้ใบประกาศนียบัตรอีกต่างหาก

ทว่า ในข้อดีหลายๆ อย่าง สิ่งหนึ่งที่โลกออนไลน์ไม่อาจทดแทนก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและองค์กร เพราะความห่างเหินทางกายภาพและทางสังคม อาจส่งผลต่อการสร้างความผูกพันในองค์กรได้

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896968