Article

บทความแปล : ผลสำรวจสวัสดิการที่ลูกจ้างต้องการจากนายจ้างมากที่สุด

บทความแปล :  ถ้าท่านเป็นหนึ่งในลูกจ้างหรือนายจ้าง สวัสดิการที่แรกๆ ที่เรานึกถึงและต้องการมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของประกันสุขภาพและการทำฟันต่างๆ นั่นเอง ซึ่งตรงกับการสำรวจพนักงานหรือลูกจ้าง จำนวน 2,000 คน โดย Fractl ที่ได้ทำการสำรวจสวัสดิการที่พนักงานต้องการจากนายจ้าง รวมถึงการตัดสินใจในการเลือกงานจากสวัสดิการหรือค่าตอบแทน โดยผลการสำรวจชี้ว่า นอกจากประกันสุขภาพที่ลูกจ้างต้องการมากเป็นอันดับหนึ่งแล้วนั้น ยังมีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น วันหยุดพักผ่อน การทำงานจากที่บ้าน  และทุนกู้ยืมเงินทางการศึกษา

job2

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้อีกว่า ประกันสุขภาพและการทำฟันมีผลในการตัดสินใจเข้าทำงานมากเป็นอันดับหนึ่งอีกเช่นกัน

และเมื่อแยกผลสำรวจระหว่างลูกจ้างชายและหญิงออกมาก็จะพบว่า ลูกจ้างหญิงจะเน้นไปทางด้านความสวยความงามและครอบครัว ได้แก่ คอร์สฟิตเนสหรือโยคะ รวมถึงเงินชดเชยในระหว่างการลาคลอดและบริการการดูแลบุตรพนักงานฟรี ซึ่งแตกต่างจากลูกจ้างชายที่เน้นส่งเสริมองค์กรและการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในทีมงานและขนมฟรีที่คอยบริการในเวลาทำงานนั่นเอง

job1

เห็นอย่างนี้แล้ว นายจ้างทั้งหลายน่าจะนำผลสำรวจนี้ไปพัฒนาสวัสดิการและองค์กรของท่าน เพื่อให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าอยู่และน่าทำงานนะคะ

รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมสำรวจความต้องการและสวัสดิการของพนักงานในบริษัทของท่านดูนะคะ เป็นอีกสิ่งนึงที่สำคัญในการทำอย่างไรให้พนักงานอยู่กับบริษัทนานๆได้เหมือนกัน ทั้งนี้ การจะจัดสวัสดิการใดใดให้กับพนักงานก็ตาม ที่สำคัญต้องไม่ลืมประเมินและวางแผนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้เหมาะสมด้วยนะคะ โดยเฉพาะอย่าลืมสำรวจดูองค์ประกอบหลายด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุเฉลี่ยของพนักงานอยู่ในวัยไหน คนส่วนใหญ่ในวัยนี้ใส่ใจหรือควรเสริมเรื่องใด ค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องลงทุนไปจะได้ไม่สูญเปล่าและตรงกับความต้องการของพนักงานค่ะ เผลอๆอาจดึงดูดความน่าสนใจของบริษัทได้อย่างในบทความที่แปลมาแลกเปลี่ยนกันด้วย

(ขอขอบคุณข้อมูล จาก https://m.marketingprofs.com/charts/2017/31630/the-job-benefits-employees-value-most)