ArticleWebsite

เว็บไซต์เขียนยังไง: สร้างเว็บไซต์มือใหม่

การเขียนเว็บไซต์ที่ดีควรคำนึงถึงทั้งความน่าสนใจและความเข้าใจง่าย โดยแยกหัวข้อให้ชัดเจน เพื่อให้นักอ่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก ต่อไปนี้เป็นแนวทางการเขียนเว็บไซต์:

แนวทางการเขียนเว็บไซต์

1. วางแผนเนื้อหา: เว็บไซต์

 • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย: เขียนให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 • กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์: ต้องการให้ผู้ใช้งานทำอะไรหลังจากอ่าน
 • วางโครงสร้างเนื้อหา: แบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ย่อย เรียงลำดับความสำคัญ

2. เขียนเนื้อหา: เว็บไซต์

 • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย: หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทาง ภาษาที่ซับซ้อน
 • เขียนให้กระชับ: เน้นประเด็นสำคัญ ตัดทอนเนื้อหาที่ไม่จำเป็น
 • แบ่งเนื้อหาเป็นย่อหน้า: ให้อ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ
 • ใช้หัวข้อย่อย: แยกเนื้อหาให้ชัดเจน

3. ใส่รูปภาพและวิดีโอ:

 • เพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหา
 • ช่วยอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่าย
 • เลือกรูปภาพและวิดีโอที่มีความละเอียดสูง

4. ตรวจสอบความถูกต้อง:

 • ตรวจทานการสะกดคำ หลักไวยากรณ์
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

5. ใส่ Call to Action:

 • บอกผู้ใช้งานว่าต้องการให้ทำอะไร เช่น สมัครสมาชิก ซื้อสินค้า

เครื่องมือที่ช่วยเขียนเว็บไซต์:

 • โปรแกรมเขียนเว็บไซต์ เช่น WordPress, Wix, Squarespace
 • เครื่องมือตรวจสอบการสะกดคำ เช่น Grammarly
 • เครื่องมือตรวจสอบความเข้าใจง่าย เช่น Hemingway Editor

เพิ่มเติมข้อมูลบทความก่อนเขียนเว็บไซต์ เหมาะกับ:

 • ผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เป็นครั้งแรก
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
 • ผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของเว็บไซต์

ขั้นตอนก่อนเขียนเว็บไซต์ ต้องรู้อะไรบ้าง:

 1. ประเภทของเว็บไซต์: เรียนรู้ประเภทของเว็บไซต์ที่พบบ่อยเพื่อเลือกประเภทที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
 2. การเลือกชื่อโดเมนและโฮสติ้ง: เรียนรู้วิธีเลือกชื่อโดเมนและโฮสติ้งที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
 3. การออกแบบเว็บไซต์: เรียนรู้หลักการออกแบบเว็บไซต์และวิธีสร้างเว็บไซต์ที่มีความสวยงามและใช้งานง่าย
 4. การสร้างเนื้อหา: เรียนรู้วิธีเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ที่ดึงดูดใจและ informative
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ (SEO): เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ติดอันดับต้นๆ บน Google
 6. การดูแลรักษาเว็บไซต์: เรียนรู้วิธีดูแลรักษาเว็บไซต์ของคุณให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย

คำศัพท์ที่ควรรู้:

 • โดเมน: ชื่อเว็บไซต์ของคุณ (เช่น https://www.wisdomfirm.com)
 • โฮสติ้ง: พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ
 • WordPress: แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์ยอดนิยม
 • Template: รูปแบบสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บไซต์
 • Plugin: โปรแกรมเสริมสำหรับเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับเว็บไซต์
 • SEO: Search Engine Optimization
แหล่งข้อมูล:

บทสรุป:

การสร้างเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าที่คุณคิด มีเครื่องมือมากมาย ที่ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงแค่เลือกประเภทเว็บไซต์ที่เหมาะสม เลือกชื่อโดเมนและโฮสติ้ง ออกแบบเว็บไซต์ของคุณ เขียนเนื้อหาที่ดึงดูดใจ และเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์สำหรับ SEO

เคล็ดลับ:

 • เริ่มต้นด้วยเว็บไซต์ที่เรียบง่ายและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมทีหลัง
 • เน้นเนื้อหาที่มีคุณภาพและ informative
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์จากแหล่งข้อมูล online

ด้วยความหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ของคุณเองได้สำเร็จ!