โครงการจัดอบรมวิชาการ Leadership in Energy and Environmental Design : LEED Green Associate ครั้งที่ 13

สำหรับ สถาปนิก วิศวกร และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรื่องอาคารเขียวและอาคารประหยัดพลังงาน (Green Buildings)

เนื่องด้วยแนวทางการออกแบบเกี่ยวกับอาคารเขียว ได้กลายมาเป็นเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนโดยบริษัทชั้นนำ ทำให้หลักการออกแบบอาคารเขียวได้รับความสนใจจากวงการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และวงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก หลักการออกแบบอาคารเขียวที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศไทย คือ LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design

ทางบริษัทวิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จึงได้พัฒนาโครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ LEED Green Associate ซึ่ง เป็นการวัดความรู้พื้นฐานด้านอาคารเขียวในเกณฑ์ LEED ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
ความรู้พื้นฐาน Green Building ความรู้พื้นฐาน Leadership in Energy and Environmental Design วิเคราะห์ข้อสอบเก่า LEED GA

กลุ่มเป้าหมาย สถาปนิก วิศวกร บุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าสอบ LEED Green Associate
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม 22,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สถานที่ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
เรียนเวลา 18:00-20:00
อบรมระหว่างวันที่ : 6 มีนาคม – 4 เมษายน 2560
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณพิมพ์ชนก 095-225-0900

Leadership in Energy and Environmental Design : LEED Green Associate ครั้งที่ 13