Article

วิธีป้องกันและลดการระบาดไวรัส COVID-19 ในที่ทำงานของคุณ

วิธีป้องกันและลดการระบาดไวรัส ที่ทำงานเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวอยู่กันจำนวนมาก รวมถึงมีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อทางธุรกิจ จึงอาจเป็นที่มาของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของโรคติดต่อได้ ทั้งไข้หวัดใหญ่ หรือการแพร่ระบาดของไวรัส ดังนั้น ทั้งผู้บริหารและพนักงานเองควรร่วมมือกันปฏิบัติตนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในที่ทำงานซึ่งจะกระจายไปสู่คนอื่น ๆ ได้

มาตรการ 4 ข้อ ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (วิธีป้องกัน)

รักษาความสะอาดในที่ทำงาน
การทำความสะอาดในบริษัทเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยลดการแพร่ระบาดจากการสัมผัสหรือพูดคุยของพนักงาน เพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่บริษัทต่าง ๆ ควรใส่ใจมากที่สุด ก็คือ ความสะอาดของออฟฟิศนั่นเอง

หมั่นทำความสะอาดพื้น หรือพื้นที่ส่วนกลางด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อให้มากขึ้น
ใช้อุปกรณ์สำนักงานที่สามารถทำความสะอาดได้
หากเป็นไปได้ให้ใช้ผ้าทำความสะอาดแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง


หมั่นล้างแอร์ให้บ่อยขึ้น
เตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมือไว้ใกล้ ๆ กับพื้นที่หรือบริเวณที่ต้องมีการสัมผัสบ่อยๆ

ทำให้อากาศถ่ายเทอยู่เสมอ
พื้นที่ที่เป็นบริเวณปิดอาจกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ ดังนั้น จึงควรแน่ใจว่าระบบแอร์ในออฟฟิศได้รับการบำรุงรักษาตามระยะเวลา และหากออฟฟิศไหนที่มีบรรยากาศพื้นที่รอบตึกที่ดี ขอแนะนำให้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทบ้าง

เปิดหน้าต่างหรือประตูเพื่อให้อากาศภายนอกได้หมุนเวียนเข้ามาบ้าง
ใช้พัดลมเพื่อกระจายอากาศจากแอร์ที่ไม่ถ่ายเทภายในห้อง
หากออฟฟิศไหนมีเครื่องฟอกอากาศ ควรตรวจสอบ และทำความสะอาดไส้กรองอยู่สม่ำเสมอ


ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยในการฟอกอากาศบริสุทธิ์

สร้างกฎในการคัดกรองคนป่วย
บริษัทควรมีกฎระเบียบด้านสุขภาพเพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูล ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และคำนึงถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติในกรณีที่เจ็บป่วย รวมถึงกฎในการทำงานให้พร้อมสำหรับ work from home เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการจากองค์กร

ติดป้ายส่งเสริมให้พนักงานหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
หากพบว่ามีพนักงานป่วยให้ลาพักอยู่ที่บ้านทันที
ให้ข้อมูลด้านการปฏิบัติตนที่ถูกสุขอนามัย
ให้พนักงานรับวัคซีนต่อต้านไวรัสอย่างเหมาะสม

การดำเนินงานสำหรับแผนความต่อเนื่องของธุรกิจในภาวะฉุกเฉิน (BCPs)
บริษัทสามารถแบ่งออกเป็นทีมภายใต้ BCPs เพื่อรับประกันความต่อเนื่องในการให้บริการในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส

พนักงานที่ต้องมีการพบปะกับบุคคลภายนอก
สำหรับทีมทำงานที่ต้องมีการพบปะบุคคลภายนอก บริษัทอาจแยกพนักงานเหล่านั้นออกมา เพื่อระวังความเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งบริษัทก็ต้องให้พนักงานที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ได้รับการตรวจวัดอุณภูมิและใส่หน้ากากขณะทำงานด้วย

พนักงานที่ทำงานในออฟฟิศ
บริษัทอาจพิจารณาในการแบ่งพนักงานที่ทำงานส่วนออฟฟิศให้สามารถเลือกทำงานภายในบริษัทและบางส่วนทำงานที่บ้าน กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถช่วยลดการสัมผัสซึ่งกันและกันเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งบริษัทเองก็ควรเคร่งครัดด้วยเช่นกัน เช่น การวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลอื่น หรือลูกค้าก่อนเข้าออฟฟิศ

ที่มา https://th.jobsdb.com/th-th/cms/employer/covid-19-ป้องกันและลดการระบาด/