Download

คู่มือการใช้งาน FIRM :วิธีการเปิดใช้งานรับพนักงานเข้าระบบ.

คู่มือการใช้งาน FIRM :ดูวิธีใช้ WisdomFirm  วิธีการเปิดใช้งาน รับพนักงานเข้าระบบ. ขั้นตอนง่ายๆ ในคู่มือด่วนของเรา สำหรับข้อมูลสนับสนุนและคำอธิบายโดยละเอียด โปรดดูคู่มือสำหรับการใช้งาน

วิธีการเปิดใช้งาน (คู่มือการใช้งาน FIRM)

– สำหรับ System admin
– สำหรับพนักงานใหม่

Download