Products

ระบบบันทึกการหรือเช็คการงานทำงานออนไลน์ FALCON24 คือ??

เมื่อเราพูดถึงระบบบันทึกการหรือเช็คการงานทำงานออนไลน์ FALCON24 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดทำรายงาน Timesheet และการบันทึกเวลาทำงาน ของทีมงาน

FALCON24 มีข้อดีหลายอย่างที่ทำให้เป็นเลือกที่ดีกว่าระบบบันทึกการทำงานแบบ Excel

หรือระบบอื่น ๆ แรกๆ คือความสะดวกในการเข้าถึงผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์โดยตรง ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย


นอกจากนี้ FALCON24 ยังมีฟีเจอร์

ที่ช่วยในการจัดทำและ วิเคราะห์ข้อมูล ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และการสถิติเพื่อคำนวณเวลาทำงานรวม การสร้างกราฟและแผนภูมิเพื่อแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน และการใช้เครื่องมือการกรองข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการอย่างถูกต้อง


ด้วยความสะดวกในการใช้งานและฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน FALCON24 ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์นี้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับทีมงานที่ต้องการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ขณะนี้! สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ ทุกหน่วยงาน องค์กรณ์ บริษัท ธรุกิจต่าง รวมถึง #อาชีพอิสระทั่วไป”

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่