Article

ภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไป ในภาวะ COVID-19การระบาดของไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 นอกจากจะมีผลกระทบกับองค์กรแล้ว (ภาวะผู้นำ) การสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงานภายในเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้เลย ดังนั้น การตัดสินใจของผู้นำในองค์กรจึงมีบทบาทอย่างมาก ที่นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าได้อีกด้วย

ภาวะผู้นำที่สำคัญในการจัดการองค์กร

ต้องมีความเชื่อใจลูกน้อง
การทำงานโดยเฉพาะการทำงานแบบ Work from Home นั้น ถือว่าเป็นโจทย์ใหม่สำหรับผู้บริหารองค์กรที่ต้องเข้าออฟฟิศอยู่ตลอด แต่ในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อเพิ่มเติมตามนโยบายรัฐ ซึ่งการ Work from Home นี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่บริษัทออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของพนักงาน และในการทำงานลักษณะนี้หลายองค์กรอาจมีการออกแบบระบบมาเพื่อตรวจเช็คการทำงานของพนักงานว่าทำงานอยู่จริงหรือไม่ ทำงานกี่นาที กระทั่งพักกี่นาที โดยในทางปฏิบัติแล้วการทำงานในลักษณะที่ต้องมีการตรวจสอบเช่นนี้เป็นการทำงานที่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าที่ควร เนื่องจากจะเป็นการกดดันพนักงานมากจนเกินไป

การทำงานแบบ Remote Working จำเป็นที่จะต้องให้ความเชื่อมั่นและเชื่อใจพนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้เป็นการกดดันจนเกินไป และให้พนักงานจัดการเวลากับการทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งความเชื่อใจนี้ต้องมีทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงต้องเพิ่มวินัยกับการทำงานให้มากขึ้นอีกด้วย

จัดการหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและกำหนดกรอบเวลาการทำงาน
สำหรับฝ่ายบริหารหรือหัวหน้าที่เป็นคนควบคุมงานภาพรวมทั้งหมด การประชุมบรีฟงานตอนเช้าก่อนเริ่มงาน หรือการประชุมเพื่ออัพเดทความคืบหน้าของโปรเจ็กต์หัวหน้าต้องเป็นฝ่ายควบคุมดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด ดังนั้น ก่อนการประชุมหัวหน้าจะต้องมีการกำหนดเวลา กำหนดคนที่ต้องเข้าประชุม กำหนดหน้าที่ของแต่ละคน รวมไปถึงกำชับเรื่องของความพร้อมก่อนการประชุมให้ชัดเจน เพื่อให้การประชุมในแต่ละครั้งราบรื่น ซึ่งไม่เพียงแค่การจัด Morning Brief หรือการ Meeting เท่านั้น แต่จะต้องควบคุมไปถึงการสรุปงานของแต่ละวันอีกด้วย

กำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจน
ในการประชุมโดยเฉพาะการประชุมผ่าน Video Conference ให้ความรู้สึกและอารมณ์ที่แตกต่างจากการประชุมแบบเห็นหน้า ซึ่งด้วยข้อจำกัดของการประชุมทางไกลจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจนด้วย 7P Frame Work ได้แก่ Purpose, People, Process, Product, Prepare, Practical Concern และ Pit Fall ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้การประชุมเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยที่มีหัวหน้าหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดอีกครั้ง

รวดเร็วและเด็ดขาด
เนื่องจากในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีการผันผวนอย่างมาก เราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไร และจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ดังนั้นการตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดขาดจึงสำคัญ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจคาดการณ์ความรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นในช่วงกลางเดือนมี.ค ที่ผ่านมาของผู้นำในองค์กรต่างๆ ทำให้หลายองค์กรเลือกที่จะให้พนักงานทำงานแบบ Work from home โดยขอความร่วมมือการประสานงานปัญหาด้านระบบและการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านในแผนกเพื่อให้การเปลี่ยนไปทำงานจากที่บ้าน

ด้วยข้อจำกัดของการทำงานระยะไกลแบบ Work from home ที่หากจัดการไม่ดีอาจก่อให้เกิดผลเสียกับงานได้ ดังนั้น หัวหน้าหรือผู้บริหารที่ควบคุมการทำงานจะต้องบริหารจัดการทีมให้ดี ทั้งยังต้องมีภาวะผู้นำที่เด็ดขาดมากยิ่งกว่าการทำงานในออฟฟิศตามปกติ เพื่อให้การทำงานในสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเอง

ที่มา https://th.jobsdb.com/th-th/cms/employer/covid-19-ภาวะผู้นำองค์กร/