ปิดคอร์สอบรม Basic Business skill for Architects ครั้งที่ 1

จบลงไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาสำหรับคอร์สอบรม Basic Business skill for Architects ครั้งที่ 1
ขอขอบคุณผู้อบรมทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ
สำหรับ Basic Business skill for architects ครั้งที่ 2 ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://access.wisdomfirm.com/