ArticleManagementTimeSheet

การบริหารเวลาในชีวิตประจำวัน

เวลา : 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน ดูเหมือนจะน้อยเกินไปเมื่อต้องจัดการกับงานมากมาย ความรับผิดชอบ ครอบครัว เพื่อนฝูง และเวลาส่วนตัว หลายคนอาจรู้สึกเครียด วิตกกังวล และเหนื่อยล้าจากการบริหารเวลาที่ไม่ลงตัว บทความนี้จึงขอนำเสนอเทคนิคง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณบริหารเวลาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคนิคการบริหารเวลาในชีวิตประจำวัน

1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน:

 • เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่า “อะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณในชีวิต”
 • ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่ SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound)
 • เขียนเป้าหมายลงบนกระดาษหรือบันทึกในแอปพลิเคชั่นเพื่อติดตาม

2. วางแผนล่วงหน้า:

 • จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำทั้งหมด
 • แบ่งงานใหญ่ ๆ ออกเป็นงานย่อย ๆ
 • ประเมินเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละงาน
 • จัดลำดับความสำคัญของงาน
 • วางแผนล่วงหน้าเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

3. จัดลำดับความสำคัญ:

 • แยกแยะระหว่างงานที่ “สำคัญ” และ “เร่งด่วน”
 • จัดการกับงานที่สำคัญก่อน
 • เรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็น
 • มอบหมายงานบางอย่างให้ผู้อื่น

4. ใช้เครื่องมือช่วย:

 • ใช้ปฏิทิน แอปพลิเคชั่น to-do list หรือโน้ตช่วยเตือนความจำ
 • ตั้งเวลาสำหรับแต่ละงาน
 • ปิดการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือ
 • หาแอปพลิเคชั่นหรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

5. ดูแลสุขภาพ:

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ฝึกสมาธิ
 • หาเวลาผ่อนคลาย

6. เรียนรู้ที่จะพูด “ไม่”:

 • กล้าปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็น
 • เรียนรู้ที่จะมอบหมายให้คนอื่น
 • จัดลำดับความสำคัญของเวลา

7. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม:

 • หลีกเลี่ยงการ ผัดวันประกันพรุ่ง
 • จัดการกับสิ่งรบกวน
 • ฝึกสมาธิ
 • เรียนรู้ที่จะโฟกัสกับงาน

8. ติดตามผล:

 • ตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมาย
 • ปรับแผนตามความเหมาะสม
 • เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
 • ฉลองความสำเร็จ

การบริหารเวลา เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน พัฒนาทั้งนี้ การลองผิดลองถูก ค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง และปรับใช้เทคนิคเหล่านี้ จะช่วยให้คุณบริหารเวลาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญ และมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น

ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ รับรองว่าคุณจะมีเวลาทำสิ่งที่รักมากขึ้น และรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุขกับชีวิตมากขึ้น