ManagementArticleTimeSheet

 การบริหารเวลาของผู้บริหาร

เวลา เปรียบเสมือนทรัพยากรล้ำค่าที่มีจำกัด การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของผู้บริหาร บทความนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงหลักการและเทคนิคการบริหารเวลาสำหรับผู้บริหาร

ทำไมการบริหารเวลาจึงสำคัญสำหรับผู้บริหาร?

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การจัดการเวลาอย่างดี ช่วยให้ทำงานเสร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลา
 • ลดความเครียด: การจัดลำดับความสำคัญ ช่วยให้จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเครียดจากงานคั่งค้าง
 • เพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเอง: การจัดสรรเวลาให้เหมาะสม ช่วยให้มีเวลาสำหรับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสร้างโอกาสใหม่
 • เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ: การบริหารเวลาที่ดี สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ และสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า พนักงาน และคู่ค้า

เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับผู้บริหาร

 1. กำหนดเป้าหมาย:
  • กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน ท้าทาย และวัดผลได้
  • แบ่งเป้าหมายใหญ่ๆ ลงเป็นเป้าหมายย่อยๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ
 2. จัดลำดับความสำคัญ:
  • วิเคราะห์งานว่ามีความสำคัญและเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหน โดยใช้ Eisenhower Matrix
  • มุ่งเน้นไปที่งานสำคัญก่อน รองลงมาคืองานเร่งด่วน
 3. วางแผนและจัดตารางเวลา:
  • จดบันทึกกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องทำ
  • กำหนดเวลาสำหรับแต่ละกิจกรรมอย่างสมเหตุสมผล
  • เผื่อเวลาสำหรับงานแทรกหรือการแก้ปัญหา
 4. ฝึกการโฟกัส:
  • จดจ่อกับงานที่ทำอยู่โดยไม่วอกแวก
  • ปิดการแจ้งเตือนบนมือถือ ปิดอีเมล หรือโซเชียลมีเดีย
  • แบ่งงานใหญ่ๆ ออกเป็นงานย่อยๆ ตั้งเวลาทำงานให้เสร็จทีละส่วน
 5. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ:
  • กล้าปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็น หรือมอบหมายให้ผู้อื่น
  • เรียนรู้ที่จะพูด “ไม่” โดยไม่รู้สึกผิด
 6. ดูแลตัวเอง:
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • ทานอาหารที่มีประโยชน์
  • หาเวลาผ่อนคลาย ฝึกสมาธิ หรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ

เครื่องมือช่วยบริหารเวลา

บทสรุป

การบริหารเวลาเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหาร การนำเทคนิคต่างๆ ไปใช้ ช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเครียด และสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ