ArticleManagement

บริหารคนอย่างไรให้ได้ใจลูกน้องในยุค Gen Z

การบริหารคนหรือการบริหารทีมในที่ทำงานนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มี Gen Z เข้าสู่วัยทำงาน หัวหน้าทีมยิ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับคนวัยนี้

รูปแบบการบริหารคน

มีรูปแบบการบริหารหลักๆ 2 แบบ คือ

 • Micro Management: หัวหน้าลงรายละเอียดทุกขั้นตอน จู้จี้จุกจิก กำหนดวิธีการทำงาน
 • Macro Management: หัวหน้าให้ความสำคัญกับภาพรวม มอบหมายงาน ให้ลูกน้องคิดและลงมือทำเอง

ข้อดีและข้อเสียการบริหารคน ของแต่ละแบบ

Micro Management

ข้อดี:

 • ควบคุมงานได้ละเอียด
 • พนักงานได้รับคำแนะนำ

ข้อเสีย:

 • พนักงานเครียด ไม่อิสระ
 • หัวหน้าทำงานหนัก ตัดสินใจแทนลูกน้อง

Macro Management

ข้อดี:

 • พนักงานมีอิสระ คิดเอง ลงมือทำเอง
 • หัวหน้าทำงานน้อยลง

ข้อเสีย:

 • งานอาจไม่ตรงกับเป้าหมาย
 • เกิดปัญหา หัวหน้าไม่รับรู้
การบริหารคน / Timesheet
การเรียนรู้เป็นทีม การบริหารคน / Timesheet

การบริหารคนแบบไหนดี?

ไม่มีรูปแบบไหนดีที่สุด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หัวหน้าควรผสมผสานทั้งสองแบบให้เหมาะสม

เทคนิคบริหารคนยุคใหม่

 • ไว้ใจลูกน้อง: มอบหมายงาน ให้อิสระ คิดเอง ทำเอง
 • มองโลกในแง่ดี: สร้างขวัญกำลังใจ ชมเชยเมื่อทำงานสำเร็จ
 • เป็นผู้ฟังที่ดี: รับฟังปัญหา แชร์เรื่องราว
 • เข้าใจลูกทีม: แนะนำอย่างมีสติ ไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรง

Gen Z กับความท้าทายใหม่ในโลกการทำงาน

Gen Z เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตแบบดิจิทัล ให้ความสำคัญกับอิสระ ความคิดสร้างสรรค์ และ work-life balance

 • ต้องการความท้าทาย: Gen Z ต้องการงานที่ท้าทายความสามารถ เรียนรู้สิ่งใหม่
 • ต้องการอิสระ: Gen Z ชอบคิด ชอบทำเอง ไม่ชอบถูกควบคุม
 • ต้องการความรวดเร็ว: Gen Z คุ้นเคยกับโลกออนไลน์ ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
 • ต้องการความโปร่งใส: Gen Z ชอบความจริงใจ ตรงไปตรงมา

กลยุทธ์บริหารคนยุคใหม่ พิชิตใจ Gen Z

 • ผสมผสาน Micro Management และ Macro Management:
  • ควบคุมงานในจุดที่สำคัญ ให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง
  • มอบอิสระให้ลูกน้อง คิดเอง ทำเอง เรียนรู้จากประสบการณ์
 • สร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน:
  • จัดกิจกรรมผ่อนคลาย สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความคิด
 • ให้ความสำคัญกับ Feedback:
  • รับฟังความคิดเห็นของลูกน้องอย่างจริงใจ
  • นำ Feedback ไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาองค์กร
 • สนับสนุนการเติบโต:
  • ส่งเสริมให้ลูกน้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะ
  • มอบโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายงาน

ตัวอย่าง

 • บริษัท A: ใช้ระบบ OKR (Objectives and Key Results) กำหนดเป้าหมายหลัก ให้ลูกน้องคิดวิธีการทำงานเอง
 • บริษัท B: จัดกิจกรรม “Friday Fun” เล่นเกม ทานอาหารร่วมกัน สร้างความผ่อนคลาย
 • บริษัท C: มีระบบ Feedback 360 องศา พนักงานสามารถให้ Feedback กับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

ผลลัพธ์

 • พนักงาน Gen Z รู้สึกมีส่วนร่วม มีความสุขกับงาน
 • พนักงานมีแรงจูงใจ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี ดึงดูด

บทสรุป

การบริหารคนยุคใหม่ หัวหน้าต้องเข้าใจ Gen Z ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม ผสมผสานการควบคุมและอิสระ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการเติบโต


อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซด์

Micro Management บริหารงานอย่างไรให้ได้ใจลูกน้อง เปลี่ยนงานพังเป็นงานปัง จาก Jobdb