Article

ซอฟต์แวร์ระบบคือ System Software ?? ทำไมเราต้องรู้

ซอฟต์แวร์ระบบ: รากฐานเบื้องหลังการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในโลกของคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนตึกสูง ซอฟต์แวร์ระบบก็เปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญ ทำหน้าที่จัดการและควบคุมการทำงานพื้นฐานต่างๆ ของฮาร์ดแวร์ ช่วยให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น เปรียบเสมือนอิฐแต่ละก้อนที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างที่มั่นคงให้กับตึก

บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับซอฟต์แวร์ระบบ ประเภท หน้าที่ และประโยชน์ เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น

ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System): เปรียบเสมือนผู้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรระบบ เช่น หน่วยความจำ CPU อุปกรณ์รับเข้า-ออกไฟล์ ดูแลให้โปรแกรมต่างๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้ทั่วไป เช่น Windows, macOS, Linux

2. โปรแกรมยูทิลิตี (Utility Program): เครื่องมือที่ช่วยในการดูแลรักษาและสนับสนุนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน โปรแกรมป้องกันไวรัส

3. ไดรเวอร์อุปกรณ์ (Device Driver): ตัวแปลภาษาที่ช่วยให้ระบบปฏิบัติการสื่อสารกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ทำหน้าที่แปลงคำสั่งของระบบปฏิบัติการให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้าใจและทำงานตามคำสั่ง

4. โปรแกรมแปลภาษา (Programming Language Translator): แปลงภาษาคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์เขียนให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและประมวลผลได้ ตัวอย่างโปรแกรมแปลภาษา เช่น คอมไพเลอร์ (Compiler), อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

ฟังก์ชันการทำงานหลักของซอฟต์แวร์ระบบ

 • จัดการฮาร์ดแวร์: ซอฟต์แวร์ระบบทำหน้าที่จัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจำ CPU อุปกรณ์รับเข้า-ออกไฟล์ จัดสรรทรัพยากรเหล่านี้ให้โปรแกรมต่างๆ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการทำงานของโปรแกรมประยุกต์: ซอฟต์แวร์ระบบจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่จำเป็นให้โปรแกรมประยุกต์ทำงานได้ เช่น บริการระบบไฟล์ ระบบกราฟิก ระบบเครือข่าย
 • อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้: ซอฟต์แวร์ระบบมีโปรแกรมยูทิลิตีต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ดูแลรักษาและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น เช่น โปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน โปรแกรมป้องกันไวรัส
 • รักษาความปลอดภัย: ซอฟต์แวร์ระบบมีกลไกการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลและระบบจากภัยคุกคามต่างๆ เช่น การโจมตีของไวรัส มัลแวร์ แฮ็กเกอร์

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ระบบ

 • ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ: ซอฟต์แวร์ระบบจัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์และสนับสนุนการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่าย: ซอฟต์แวร์ระบบมีโปรแกรมยูทิลิตีและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ดูแลรักษาและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น
 • รักษาความปลอดภัย: ซอฟต์แวร์ระบบมีกลไกการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลและระบบจากภัยคุกคามต่างๆ เช่น การโจมตีของไวรัส มัลแวร์ แฮ็กเกอร์ ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของตนจะปลอดภัย
 • รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย: ซอฟต์แวร์ระบบมีฟังก์ชันการทำงานที่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายท้องถิ่น แบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน
 • รองรับการใช้งานมัลติมีเดีย: ซอฟต์แวร์ระบบรองรับการใช้งานมัลติมีเดีย เช่น การเล่นไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับความบันเทิงและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปรับแต่งการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ระบบส่วนใหญ่สามารถปรับแต่งการใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น เปลี่ยนแปลงธีม รูปแบบหน้าจอ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ: Windows, macOS, Linux, Android, iOS
 • โปรแกรมยูทิลิตี: โปรแกรมสำรองข้อมูล, โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน, โปรแกรมป้องกันไวรัส, โปรแกรมบีบอัดไฟล์
 • ไดรเวอร์อุปกรณ์: ไดรเวอร์การ์ดจอ, ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์, ไดรเวอร์สแกนเนอร์
 • โปรแกรมแปลภาษา: C Compiler, Java Compiler, Python Interpreter

สรุป

ซอฟต์แวร์ระบบเปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่จัดการและควบคุมการทำงานพื้นฐานต่างๆ ช่วยให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ผู้ใช้ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบประเภทต่างๆ หน้าที่ และประโยชน์ เพื่อที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

ซอฟต์แวร์ระบบ System Software


ซอฟต์แวร์ระบบ (เพิ่มเติม)

ซอฟต์แวร์ระบบ เปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ จัดการทรัพยากรระบบ และจัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์ เปรียบเสมือนผู้จัดการที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

บทความนี้ จะพาคุณไปรู้จักกับซอฟต์แวร์ระบบ ประเภท หน้าที่ และตัวอย่าง พร้อมตอบคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้เข้าใจซอฟต์แวร์ระบบมากขึ้น

1. ซอฟต์แวร์ระบบคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ระบบ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์โดยตรง หน้าที่หลักคือควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ จัดการทรัพยากรของระบบ และจัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์

2. ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

 • ซอฟต์แวร์ระบบพื้นฐาน: ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา โปรแกรมประกอบ
 • ซอฟต์แวร์ระบบเสริม: ซอฟต์แวร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมจัดการไฟล์ โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ โปรแกรมยูทิลิตี

3. ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ: Windows, macOS, Linux, Android, iOS
 • โปรแกรมแปลภาษา: GCC, Clang, Visual Studio
 • โปรแกรมประกอบ: ld, lld
 • โปรแกรมแก้จุดบกพร่อง: GDB, LLDB
 • โปรแกรมจัดการหน่วยความจำ: malloc, free
 • โปรแกรมจัดการไฟล์: Explorer, Finder
 • โปรแกรมจัดการอุปกรณ์: Device Manager
 • โปรแกรมยูทิลิตี: Disk Defragmenter, Antivirus

4. หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ

 • ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์: ซอฟต์แวร์ระบบจะสื่อสารกับฮาร์ดแวร์โดยตรง ควบคุมการทำงาน อ่าน เขียน ข้อมูล และจัดการทรัพยากรของฮาร์ดแวร์
 • จัดการทรัพยากรของระบบ: ซอฟต์แวร์ระบบจะจัดการหน่วยความจำ CPU อุปกรณ์ต่อพ่วง และทรัพยากรอื่นๆ ของระบบ แบ่งปันทรัพยากรให้กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานอยู่
 • จัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์: ซอฟต์แวร์ระบบจะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถทำงานได้ แปลงภาษาโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่อง จัดการไฟล์และหน่วยความจำ

5. FAQ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ

5.1 ซอฟต์แวร์ระบบต่างจากซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างไร?

ซอฟต์แวร์ระบบทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ จัดการระบบ และเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับซอฟต์แวร์ประยุกต์

5.2 ซอฟต์แวร์ระบบแบบไหนที่เหมาะกับฉัน?

ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ที่ใช้

5.3 ฉันจะหาซอฟต์แวร์ระบบได้ที่ไหน?

สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต ซื้อแผ่นลิขสิทธิ์ หรือติดตั้งมากับระบบปฏิบัติการ

5.4 ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบได้อย่างไร?

มีแหล่งข้อมูลมากมายสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ:

แหล่งข้อมูลออนไลน์:

 • เว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์: เว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบมักมีเอกสารประกอบ บทแนะนำ และฟอรัมสำหรับการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของ Microsoft มีข้อมูลเกี่ยวกับ Windows, Visual Studio และอื่นๆ
 • เว็บไซต์ด้านเทคนิค: เว็บไซต์ด้านเทคนิคมีบทความ บทแนะนำ และวิดีโอเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Techopedia และ GeeksforGeeks มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และอื่นๆ
 • คอร์สเรียนออนไลน์: มีคอร์สเรียนออนไลน์มากมายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ เช่น Coursera, Udemy และ edX เสนอคอร์สเรียนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึม และอื่นๆ
หนังสือ:
 • หนังสือเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ: หนังสือเหล่านี้สอนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการ การจัดการหน่วยความจำ การจัดการกระบวนการ และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หนังสือ “Operating Systems: Design and Implementation”
 • หนังสือเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม: หนังสือเหล่านี้สอนเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในซอฟต์แวร์ระบบ อัลกอริทึมการจัดเรียง การค้นหา และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หนังสือ “Introduction to Algorithms”
 • หนังสือเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม: หนังสือเหล่านี้สอนเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมที่ใช้เขียนซอฟต์แวร์ระบบ ตัวอย่างเช่น หนังสือ “C Programming Language”
การฝึกฝน:
 • การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ: ลองติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Windows, macOS, Linux สังเกตการทำงานและลองใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ
 • การเขียนโปรแกรม: ฝึกเขียนโปรแกรมภาษา C, C++ หรือภาษาอื่นๆ ที่ใช้เขียนซอฟต์แวร์ระบบ ศึกษาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมที่ใช้
 • การเข้าร่วมโครงการโอเพ่นซอร์ส: เข้าร่วมโครงการโอเพ่นซอร์สที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ระบบ ศึกษาโค้ดและลองเขียนโค้ดเพื่อพัฒนาโครงการ

การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ จำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยี

เคล็ดลับ:
 • เริ่มต้นจากสิ่งพื้นฐาน ศึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการ
 • ฝึกฝนการเขียนโปรแกรม ภาษา C และ C++ เป็นภาษาที่นิยมใช้เขียนซอฟต์แวร์ระบบ
 • ศึกษาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 • เข้าร่วมฟอรัมและชุมชนออนไลน์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่น
 • อดทนและอย่าท้อถอย การเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบอาจท้าทาย

ด้วยความพยายาม คุณจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้