Article

ซอฟต์แวร์ระบบมีอะไรบ้าง (Software Systems: What Are They?)

ซอฟต์แวร์ระบบมีอะไรบ้าง เคยสงสัยไหมว่า ทำไมคอมพิวเตอร์เครื่องเก่ง ๆ ที่มีสเปคแรง ๆ ถึงทำงานได้อย่างลื่นไหล ทำไมเราถึงสั่งงานมันได้ง่าย ๆ ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ คำตอบส่วนหนึ่งก็มาจาก ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) นี่แหละครับ ซอฟต์แวร์ระบบเปรียบเหมือนแม่บ้านผู้มากความสามารถ คอยบริหารจัดการ ควบคุมการทำงานเบื้องหลังของฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ภายในเครื่อง ช่วยให้ทุกอย่างประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกสบาย

ซอฟต์แวร์ระบบคืออะไร

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ภายในคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรระบบ ประสานงานการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ระบบทำงานในระดับพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ต่างจากซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานโดยตรง เช่น โปรแกรมเล่นเกม โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ โปรแกรมท่องเว็บ

หน้าที่ของซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบมีหน้าที่หลักดังนี้

 • จัดการทรัพยากรระบบ (Manage System Resources): จัดสรรทรัพยากรระบบ เช่น หน่วยความจำ CPU ฮาร์ดดิสก์ ให้กับโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์
 • ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ (Control Devices): ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ ทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้
 • สนับสนุนการทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Support Application Software): เตรียมสภาพแวดล้อมที่จำเป็น ให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ (Provide User Convenience): ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ (Maintain System Security): ป้องกันระบบจากภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น ไวรัส แฮ็กเกอร์ มัลแวร์

ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๆ ดังนี้

1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

ระบบปฏิบัติการ (OS) เปรียบเสมือนหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรระบบ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนการทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างระบบปฏิบัติการยอดนิยม เช่น Windows, macOS, Linux, Android, iOS

2. ซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์ (Device Driver Software)

ซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์ หรือไดรเวอร์ (Driver) ทำหน้าที่เป็นล่าม แปลภาษาคำสั่งระหว่างระบบปฏิบัติการกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถควบคุมและใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์ เช่น ไดรเวอร์การ์ดจอ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ไดรเวอร์สแกนเนอร์

3. ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย (Network Software)

ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย ทำหน้าที่จัดการการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ช่วยให้คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สามารถสื่อสาร แชร์ข้อมูล ทรัพยากร และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย เช่น โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมเราเตอร์ โปรแกรมไฟร์วอลล์

4. ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utility Software)

ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ จัดการไฟล์ ดูแลรักษาระบบ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตัวอย่างซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ เช่น โปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน โปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมบีบอัดไฟล์

5. ซอฟต์แวร์ภาษา (Programming Language Software)

ซอฟต์แวร์ภาษามีหน้าที่ช่วยนักพัฒนาในการเขียนโปรแกรม ประกอบไปด้วยโปรแกรมแปลภาษา (Compiler) โปรแกรมล่าม (Interpreter) และโปรแกรมแก้ไข (Debugger) ตัวอย่างซอฟต์แวร์ภาษา เช่น C++, Java, Python, JavaScript

ความสำคัญของการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบ

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน ส่งผลต่อความเสถียร ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวม ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบคุณสมบัติ เลือกซอฟต์แวร์จากผู้พัฒนาที่มีชื่อเสียง เชื่อถือได้ และได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบยอดนิยม

 • ระบบปฏิบัติการ: Windows, macOS, Linux, Android, iOS
 • ซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์: ไดรเวอร์การ์ดจอ, ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์, ไดรเวอร์สแกนเนอร์
 • ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย: โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์, โปรแกรมเราเตอร์, โปรแกรมไฟร์วอลล์
 • ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์: โปรแกรมสำรองข้อมูล, โปรแกรมจัดการพาร์ทิชัน, โปรแกรมป้องกันไวรัส, โปรแกรมบีบอัดไฟล์
 • ซอฟต์แวร์ภาษา: C++, Java, Python, JavaScript

บทสรุป

ซอฟต์แวร์ระบบเปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเบื้องหลัง จัดการทรัพยากร ประสานงาน และสนับสนุนการทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน ส่งผลต่อความเสถียร ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวม ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบคุณสมบัติ เลือกซอฟต์แวร์จากผู้พัฒนาที่มีชื่อเสียง เชื่อถือได้ และได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ซอฟต์แวร์ระบบแตกต่างจากซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างไร

ซอฟต์แวร์ระบบทำงานอยู่เบื้องหลัง ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ จัดการทรัพยากร ประสานงาน และสนับสนุนการทำงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ผู้ใช้ไม่สามารถโต้ตอบกับซอฟต์แวร์ระบบโดยตรง

ในขณะที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถใช้งานโดยตรง เพื่อทำงานเฉพาะอย่าง เช่น โปรแกรมเล่นเกม โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ โปรแกรมท่องเว็บ

2. ซอฟต์แวร์ระบบมีอะไรบ้างที่สำคัญ

ซอฟต์แวร์ระบบที่สำคัญ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน แต่โดยทั่วไป ซอฟต์แวร์ระบบที่สำคัญ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์

3. ซอฟต์แวร์ระบบมีราคาแพงหรือไม่

ซอฟต์แวร์ระบบมีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน ขึ้นอยู่กับประเภท ฟีเจอร์ และผู้พัฒนา ซอฟต์แวร์ระบบฟรี มักมีฟีเจอร์พื้นฐาน เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ซอฟต์แวร์ระบบเสียเงิน มักมีฟีเจอร์ครบถ้วน เหมาะสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ

4. หาซื้อซอฟต์แวร์ระบบได้ที่ไหน

ซอฟต์แวร์ระบบสามารถหาซื้อได้หลายช่องทาง ดังนี้

 • เว็บไซต์ผู้พัฒนา: ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบส่วนใหญ่ จะมีเว็บไซต์สำหรับจำหน่ายซอฟต์แวร์ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ชำระเงิน และติดตั้งได้โดยตรง
 • ร้านค้าออนไลน์: ร้านค้าออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada มีจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบหลากหลายประเภท ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบราคา โปรโมชั่น และรีวิวจากผู้ซื้อก่อนตัดสินใจซื้อ
 • ร้านค้าปลีก: ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ไอที มักมีจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบด้วยเช่นกัน
 • ตัวแทนจำหน่าย: บริษัทบางแห่ง อาจมีตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบ ผู้ใช้สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอข้อมูล สั่งซื้อ และติดตั้งซอฟต์แวร์

5. ซอฟต์แวร์ระบบจำเป็นต้องติดตั้งหรือไม่

ซอฟต์แวร์ระบบบางประเภท จำเป็นต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย

ในขณะที่ซอฟต์แวร์ระบบบางประเภท สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง เช่น ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ ซอฟต์แวร์ภาษา

ผู้ใช้ควรตรวจสอบคู่มือการใช้งาน หรือเว็บไซต์ผู้พัฒนา เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์

หวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ช่วยให้เข้าใจ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ ประเภท หน้าที่ ความสำคัญ ตัวอย่าง และแหล่งที่มา ของซอฟต์แวร์ระบบ

ขอบคุณ
ซอฟต์แวร์ระบบ – วิกิพีเดีย (wikipedia.org)