Article

ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีอะไรบ้าง? คู่มือคนยุคดิจิทัล

โลกยุคใหม่หมุนไปด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะทำงาน เรียนรู้ หรือแม้แต่ความบันเทิง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราทำงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เลือกอ่าน หัวข้อที่สนใจ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ช่วยให้เราสามารถทำงานต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น เปรียบเหมือนกล่องเครื่องมือที่รวบรวมฟังก์ชั่นต่างๆ ไว้ให้เลือกใช้ตามความต้องการ

ทำไมซอฟต์แวร์ประยุกต์ถึงสำคัญ?

ในอดีต การทำงานต่างๆ อาจต้องใช้แรงงานคน เครื่องมือ หรือกระดาษเป็นหลัก แต่ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ ทำให้เราสามารถ

 • ทำงานได้รวดเร็ว: คำนวณข้อมูล สร้างเอกสาร หรือนำเสนอผลงาน ทำได้รวดเร็วแม่นยำ ประหยัดเวลา
 • ทำงานได้สะดวก: จัดการข้อมูล แก้ไขเอกสาร นำเสนอผลงาน ทำได้สะดวก ง่ายดาย
 • ทำงานได้มีประสิทธิภาพ: วิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ วางแผน ทำได้มีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มโอกาสในการทำงาน: ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสในการหางาน
 • เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์: การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
 • เพิ่มทักษะการสื่อสาร: การนำเสนอผลงาน การเขียนรายงาน ช่วยฝึกทักษะการสื่อสาร
 • เพิ่มความคิดสร้างสรรค์: ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ ช่วยปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์
 • เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย: ซอฟต์แวร์สำหรับงานออนไลน์ ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • เชื่อมต่อผู้คน: ซอฟต์แวร์สำหรับสื่อสาร ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่าย สะดวก

ตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

 • นักเรียน: ใช้ Word พิมพ์รายงาน ใช้ PowerPoint นำเสนอผลงาน ใช้ Excel วิเคราะห์ข้อมูล
 • นักศึกษา: ใช้ Word เขียนงานวิจัย ใช้ PowerPoint นำเสนอผลงาน ใช้ Photoshop ออกแบบงานกราฟิก
 • พนักงานออฟฟิศ: ใช้ Word พิมพ์เอกสาร ใช้ Excel วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ PowerPoint นำเสนอผลงาน ใช้ Outlook ติดต่อสื่อสาร
 • นักธุรกิจ: ใช้ซอฟต์แวร์บัญชี จัดการบัญชี ใช้ CRM จัดการลูกค้า ใช้ ERP จัดการทรัพยากรองค์กร
 • นักออกแบบ: ใช้ Photoshop ออกแบบกราฟิก ใช้ Illustrator วาดภาพเวกเตอร์ ใช้ InDesign ออกแบบงานสิ่งพิมพ์
 • นักพัฒนาเว็บ: ใช้ Visual Studio Code เขียนโค้ด ใช้ Dreamweaver ออกแบบเว็บไซต์ ใช้ WordPress สร้างเว็บไซต์

ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ รู้จักไว้ ใช้เป็นคล่อง!

ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดประสงค์และฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างกัน

1. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Word Processing Software)

ใช้สำหรับสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบเอกสาร เหมาะสำหรับการเขียนรายงาน จดหมาย เอกสารราชการ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:

 • Microsoft Word: ซอฟต์แวร์มาตรฐาน ฟังก์ชั่นครบครัน ใช้งานง่าย
 • LibreOffice Writer: ตัวเลือกฟรี รองรับรูปแบบไฟล์ .docx
 • Google Docs: ทำงานออนไลน์ เข้าถึงได้ทุกที่

2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (Spreadsheet Software)

ใช้สำหรับจัดการข้อมูลตัวเลข วิเคราะห์ข้อมูล คำนวณสูตร สร้างกราฟ เหมาะสำหรับงานบัญชี การเงิน
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:

 • Microsoft Excel: ซอฟต์แวร์มาตรฐาน ฟังก์ชั่นครบครัน ใช้งานง่าย
 • LibreOffice Calc: ตัวเลือกฟรี รองรับรูปแบบไฟล์ .xlsx
 • Google Sheets: ทำงานออนไลน์ เข้าถึงได้ทุกที่

3. ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)

ใช้สำหรับสร้างสไลด์นำเสนอ เหมาะสำหรับการนำเสนอผลงาน รายงาน หรือสอนหนังสือ
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:

 • Microsoft PowerPoint: ซอฟต์แวร์มาตรฐาน เทมเพลตหลากหลาย ใช้งานง่าย
 • LibreOffice Impress: ตัวเลือกฟรี รองรับรูปแบบไฟล์ .pptx
 • Google Slides: ทำงานออนไลน์ เข้าถึงได้ทุกที่

4. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management Software)

ใช้สำหรับเก็บรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ข้อมูล เหมาะสำหรับงานธุรกิจ การวิจัย
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:

 • Microsoft Access: ซอฟต์แวร์มาตรฐาน ฟังก์ชั่นครบครัน ใช้งานง่าย
 • LibreOffice Base: ตัวเลือกฟรี รองรับรูปแบบไฟล์ .accdb
 • MySQL: ฐานข้อมูลแบบ Open Source ใช้งานฟรี

5. ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphic Design Software)

ใช้สำหรับออกแบบกราฟิก แก้ไขรูปภาพ สร้างโลโก้ เหมาะสำหรับงานกราฟิกดีไซน์
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:

 • Adobe Photoshop: ซอฟต์แวร์มาตรฐาน ฟังก์ชั่นครบครัน ใช้งานมืออาชีพ
 • GIMP: ตัวเลือกฟรี รองรับฟีเจอร์คล้าย Photoshop
 • Canva: ทำงานออนไลน์ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่

6. ซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียงและวิดีโอ (Video Editing Software)

ใช้สำหรับตัดต่อวิดีโอ ใส่เสียง เอฟเฟกต์ เหมาะสำหรับงานสร้างวิดีโอ
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:

 • Adobe Premiere Pro: ซอฟต์แวร์มาตรฐาน ฟังก์ชั่นครบครัน ใช้งานมืออาชีพ
 • DaVinci Resolve: ตัวเลือกฟรี ฟีเจอร์คล้าย Premiere Pro
 • HitFilm Express: ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่

7.ซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านธุรกิจ (Business Software)

ซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านธุรกิจ (Business Software) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ

ตัวอย่างซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านธุรกิจ

 • ซอฟต์แวร์บัญชี: ช่วยจัดการบัญชี ควบคุมรายรับรายจ่าย เก็บข้อมูลภาษี ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central: ซอฟต์แวร์บัญชีแบบครบวงจร ฟังก์ชั่นครบครัน ใช้งานง่าย
  • SAP Business One: ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง รองรับการใช้งานหลากหลาย
  • Odoo: ซอฟต์แวร์บัญชีแบบ Open Source ใช้งานฟรี ปรับแต่งได้
 • ซอฟต์แวร์ CRM (Customer Relationship Management): ช่วยจัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:
  • Salesforce: ซอฟต์แวร์ CRM มาตรฐาน ฟังก์ชั่นครบครัน ใช้งานง่าย
  • Hubspot: ซอฟต์แวร์ CRM ฟรี ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • Zoho CRM: ซอฟต์แวร์ CRM ราคาประหยัด ฟังก์ชั่นครบครัน ใช้งานง่าย
 • ซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning): ช่วยจัดการทรัพยากรขององค์กร เชื่อมโยงข้อมูลทุกแผนก ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:
  • SAP ERP: ซอฟต์แวร์ ERP มาตรฐาน รองรับธุรกิจขนาดใหญ่
  • Oracle ERP Cloud: ซอฟต์แวร์ ERP แบบ Cloud ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้
  • Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations: ซอฟต์แวร์ ERP แบบครบวงจร รองรับธุรกิจหลากหลาย
 • ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล (Human Resource Management Software): ช่วยจัดการข้อมูลพนักงาน ติดตามการลา คำนวณเงินเดือน ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:
  • Workday: ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลแบบ Cloud ฟังก์ชั่นครบครัน ใช้งานง่าย
  • BambooHR: ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ราคาประหยัด
  • Zenefits: ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลแบบครบวงจร รองรับธุรกิจหลากหลาย

ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านธุรกิจ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลา
 • จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ: เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ
 • ลดต้นทุน: ประหยัดค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน: ธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพ บริการลูกค้าดี ดึงดูดลูกค้า
 • รองรับการเติบโตของธุรกิจ: ซอฟต์แวร์สามารถปรับขนาดรองรับธุรกิจที่เติบโต

การเลือกซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านธุรกิจ

 • พิจารณาความต้องการของธุรกิจ: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นตรงกับความต้องการของธุรกิจ
 • คำนึงถึงงบประมาณ: ซอฟต์แวร์บางตัวมีราคาสูง พิจารณาความคุ้มค่ากับการใช้งาน
 • ความง่ายในการใช้งาน: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีอินเทอร์เฟซใช้งานง่าย เหมาะกับทักษะของผู้ใช้
 • การบริการหลังการขาย

8. ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา (Education Software)

ใช้สำหรับการเรียนรู้ เช่น โปรแกรมเรียนภาษา โปรแกรมจำลองสถานการณ์
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:

 • Duolingo: โปรแกรมเรียนภาษา ใช้งานฟรี สนุกสนาน
 • Minecraft: โปรแกรมจำลองสถานการณ์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
 • Khan Academy: แพลตฟอร์มอีเวอร์นิง เนื้อหาครบถ้วน ฟรี

9. ซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิง (Entertainment Software)

ใช้สำหรับความบันเทิง เช่น โปรแกรมฟังเพลง โปรแกรมเล่นเกม
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:

 • Spotify: แพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ เพลงหลากหลาย ใช้งานง่าย
 • Steam: แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ เกมหลากหลาย ราคาประหยัด
 • Netflix: แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการ

10. ซอฟต์แวร์สำหรับงานออนไลน์ (Web Development Software)

ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์ เช่น โปรแกรมเขียนเว็บไซต์ โปรแกรมแก้ไขโค้ด
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยม:

 • Adobe Dreamweaver: โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ใช้งานง่าย ฟังก์ชั่นครบครัน
 • Visual Studio Code: โปรแกรมแก้ไขโค้ด ฟรี รองรับภาษาโปรแกรมหลากหลาย
 • WordPress: แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่

เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างไร ให้เหมาะกับการใช้งาน

 • พิจารณาตามความต้องการ: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นตรงกับการใช้งาน เช่น ต้องการสร้างเอกสารง่ายๆ ใช้ Word ต้องการตัดต่อวิดีโอ ใช้ Premiere Pro
 • คำนึงถึงความคุ้มค่า: ซอฟต์แวร์บางตัวมีราคาสูง พิจารณาความคุ้มค่ากับการใช้งาน เลือกซอฟต์แวร์ฟรีหรือโอเพ่นซอร์ส
 • ความง่ายในการใช้งาน: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีอินเทอร์เฟซใช้งานง่าย เหมาะกับทักษะของผู้ใช้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์

1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีกี่ประเภท?

ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหลากหลายประเภท บทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ เท่านั้น ผู้ใช้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับการใช้งานของตนเองได้

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์อะไรที่จำเป็นสำหรับการทำงาน?

ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ทั่วไป:

 • Microsoft Word: พิมพ์เอกสาร รายงาน
 • Microsoft Excel: วิเคราะห์ข้อมูล คำนวณ
 • Microsoft PowerPoint: นำเสนอผลงาน
 • Adobe Photoshop: ออกแบบกราฟิก
 • Zoom: ประชุมออนไลน์

3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ฟรีมีอะไรบ้าง?

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ฟรีมีมากมาย ตัวอย่าง:

 • LibreOffice: Word, Excel, PowerPoint ฟรี
 • GIMP: Photoshop ฟรี
 • Canva: ออกแบบกราฟิกออนไลน์ฟรี
 • Zoom: ประชุมออนไลน์ฟรี (เวอร์ชั่นพื้นฐาน)

4. ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบบเสียเงินดีกว่าฟรีอย่างไร?

ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบบเสียเงินมักมีฟังก์ชั่นครบครันกว่า ใช้งานง่ายกว่า มีบริการหลังการขายที่ดี แต่ซอฟต์แวร์ฟรีก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป

5. เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้อย่างไร?

มีหลายวิธีในการเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์:

 • อ่านคู่มือการใช้งาน: ซอฟต์แวร์มาตรฐานมักมีคู่มือการใช้งานภาษาไทย
 • ดูวิดีโอสอนบน Youtube: มีวิดีโอสอนการใช้ซอฟต์แวร์ฟรีมากมาย
 • สมัครคอร์สเรียนออนไลน์: มีคอร์สเรียนออนไลน์สอนการใช้ซอฟต์แวร์หลากหลาย
 • ฝึกฝนใช้งานจริง: วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้คือการฝึกฝนใช้งานจริง

บทสรุป

ซอฟต์แวร์ประยุกต์เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ สำหรับคนยุคดิจิทัล ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว สะดวก มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการทำงาน พัฒนาทักษะต่างๆ เชื่อมต่อผู้คน เข้าถึงข้อมูล เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการ เท่านี้ชีวิตของคุณก็จะง่ายขึ้น

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับการใช้งานของตนเอง

ขอบคุณ
โปรแกรมประยุกต์ – วิกิพีเดีย (wikipedia.org)