ภาวะยุดโควิด JobThai เผยตลาดแรงงานไทยปี 64

(JobThai) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหางานและสมัครงานออนไลน์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด ชี้ หลายบริษัทเตรียมปรับขึ้นสวัสดิการให้เหมาะกับการทำงานระยะไกลมากขึ้น พนักงาน 80% ต้องการเปลี่ยนงาน เด็กจบใหม่ยังว่างงานสูง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบกับตลาดแรงงานไทยในหลายด้าน ทั้งความต้องการแรงงาน รูปแบบการทำงาน และการสัมภาษณ์งานที่เปลี่ยนไป โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 จ๊อบไทย เผยว่า ความต้องการแรงงานในแพลตฟอร์มของจ๊อบไทยรวมกันอยู่ที่ 346,357 อัตรา และจากการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุค Post COVID-19 Pandamic จากคนทำงาน 7,548 คนและ 1,019 องค์กรทั่วประเทศ พบว่าในจำนวนนี้มีพนักงานที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมาเป็นการทำงานแบบ work from home ได้เปลี่ยนเพียง 34.1% เท่านั้น ขณะที่ 65.9% ของผู้ตอบแบบสำรวจไม่สามารถเปลี่ยนมาทำงานที่บ้านได้

ผลการสำรวจแรงงานในตลาดไทย พบว่า ในปี 2564 มีแรงงานที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่สูงถึง 81% โดย 26.4% ของผู้ตอบแบบสำรวจมองหางานใหม่อย่างจริงจัง ขณะที่ 55.4% เปิดโอกาสตัวเองสำหรับงานใหม่ และ 18.2% ไม่ต้องการหางานใหม่

สำหรับสาเหตุของการต้องการเปลี่ยนงาน

อันดับ 1 เรื่องเงินเดือน
อันดับ 2 เรื่องความก้าวหน้าในสายงาน
อันดับ 3 เรื่องสวัสดิการ
อันดับ 4 สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร
อันดับ 5 ตัวงานไม่มีความท้าทาย

สำหรับเด็กจบใหม่ในปีนี้ยังมีปัญหาเรื่องการว่างงานสูงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาวะการแข่งงานของแรงงานในตลาดเพิ่มสูงขึ้น จากการสำรวจนักศึกษาจบใหม่จำนวน 1,496 คนที่กำลังหางานและยังว่างงานอยู่ พบว่า 44% หางานมาเป็นเวลา 1-3 เดือนแล้ว ขณะที่ 31.9% หางานมาเป็นระยะเวลา 4-6 เดือน มีเพียง 9.8% ที่มีระยะเวลาการหางานน้อยกว่า 1 เดือนโดยในกลุ่มนี้ 36.2% ไม่เคยโดนเรียกสัมภาษณ์งาน ขณะที่ 35.4% เคยได้รับการสัมภาษณ์แล้วแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก

สำหรับความกังวลของเด็กจบใหม่ในปีนี้

อันดับ 1 กังวลว่าจะหางานทำไม่ได้
อันดับ 2 กังวลเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ บริษัทไม่จ้างเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์
อันดับ 3 กังวลเรื่องรายได้ไม่เพียงพอ
อันดับ 4 กังวลว่าจะไม่ได้งานตรงความต้องการ
อันดับ 5 กังวลเรื่องหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

ที่มา https://brandinside.asia/jobthai-workforce-after-covid/