News

ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 : อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป อัตราค่าแรงขั้นต่ำ หรือ ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ได้ประกาศใช้แล้ว โดยปรับขึ้นจากปี 2566 ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด (ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2567)

รายละเอียดอัตราค่าแรงขั้นต่ำปี 2567

จังหวัด
ค่าแรงขั้นต่ำ
(บาท)
กาญจนบุรี, จันทบุรี, เชียงราย, ตาก, นครพนม, บุรีรัมย์, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พิษณุโลก, มุกดาหาร, สกลนคร, สงขลา, สระแก้ว, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี
345
ภูเก็ต
370
ชุมพร, เพชรบุรี, สุรินทร์
344
ชลบุรี, ระยอง
361
นครสวรรค์, ยโสธร, ลำพูน
343
นครราชสีมา
352
กาฬสินธุ์, นครศรีธรรมราช, บึงกาฬ, เพชรบูรณ์, ร้อยเอ็ด
342
สมุทรสงคราม
351
ชัยนาท, ชัยภูมิ, พัทลุง, สิงห์บุรี, อ่างทอง
341
ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี
350
กำแพงเพชร, พิจิตร, มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ระนอง, ราชบุรี, ลำปาง, เลย, ศรีสะเกษ, สตูล, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี
349
ลพบุรี
348
นครนายก, สุพรรณบุรี, หนองคาย
338
กระบี่, ตราด
347
นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา
330
กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร
363

หมายเหตุ:

  • ข้อมูลในตารางนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
  • อัตราค่าแรงขั้นต่ำ/ค่าจ้างขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน

แหล่งที่มา:

ผลกระทบของการปรับขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำ/ค่าจ้างขั้นต่ำ

  • ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
  • กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม
  • ธุรกิจขนาดเล็กอาจได้รับผลกระทบ

บทสรุป

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ / ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567 เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงานและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม แต่ธุรกิจขนาดเล็กอาจได้รับผลกระทบ

คำถามที่พบบ่อย ค่าแรงขั้นต่ำ

1. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ / ค่าแรงขั้นต่ำ จะปรับขึ้นอีกเมื่อไหร่?

ยังไม่มีกำหนดการแน่ชัด แต่คณะกรรมการค่าจ้างจะพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกปี

2. ทำอย่างไรหากนายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำ?

ผู้ใช้แรงงานสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานแรงงานจังหวัด หรือโทรสายด่วน 1506 ของกระทรวงแรงงาน

3. ค่าจ้างขั้นต่ำมีผลบังคับใช้กับงานประเภทใดบ้าง?

ค่าจ้างขั้นต่ำมีผลบังคับใช้กับงานทุกรูปแบบ ยกเว้นงานบางประเภท เช่น งานเกษตรกรรม งานประมง งานในครัวเรือน งานอิสระ ฯลฯ

4. ใครบ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ?

ลูกจ้างทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ

5. ลูกจ้างจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าได้รับค่าจ้างถูกต้องตามกฎหมาย?

ลูกจ้างสามารถตรวจสอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดตนเองได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน หรือโทรสายด่วน 1506

6. นายจ้างมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง?

นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จ่ายค่าจ้างตรงเวลา และออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกจ้าง

7. ลูกจ้างมีสิทธิอะไรบ้างเกี่ยวกับค่าจ้าง?

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ได้รับค่าจ้างตรงเวลา และได้รับใบเสร็จรับเงิน

8. กรณีลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย ลูกจ้างควรทำอย่างไร?

ลูกจ้างควรแจ้งให้นายจ้างทราบก่อน

หากนายจ้างยังไม่จ่ายค่าจ้าง
  • ลูกจ้างสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานแรงงานจังหวัด
  • โทรสายด่วน 1506 ของกระทรวงแรงงาน
  • ยื่นฟ้องต่อศาลแรงงาน

9. แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

10. หมายเหตุ

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไป กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้อง