ArticleWebsite

คำศัพท์ไอทีดิจิทัลภาษาไทย เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง

การเขียนบทความหรือคอนเทนต์ที่ดี ไม่ได้จำกัดแค่ความน่าสนใจและเนื้อหาที่มีคุณค่า แต่การใช้คำศัพท์ไอทีให้ถูกต้องก็สำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่มีคำศัพท์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย หลายคนอาจคิดว่าการเขียนคำทับศัพท์ไอทีนั้น เขียนอย่างไรก็ได้ แต่เชื่อเถอะว่าการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบทความของคุณ

ดยเฉพาะคำศัพท์ใหม่ ๆ ยุคไอที หลายคนอาจคิดว่าเขียนยังไงก็ได้ แต่เชื่อเถอะว่า การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานเขียนของคุณ

บทความนี้รวบรวมคำศัพท์ไอทีที่ใช้บ่อยในปัจจุบัน มาพร้อมวิธีเขียนที่ถูกต้อง

 • Animation: เขียนว่า แอนิเมชัน ไม่ใช่ อะนิเมชั่น
 • Application: เขียนว่า แอปพลิเคชัน ไม่ใช่ แอพพลิเคชั่น
 • Blog: เขียนว่า บล็อก ไม่ใช่ บล็อค บล๊อก หรือ บล๊อค
 • Browser: เขียนว่า เบราว์เซอร์ ไม่ใช่ บราวเซอร์ หรือ เบราเซอร์
 • Click: เขียนว่า คลิก ไม่ใช่ คลิ๊ก
 • Cloud: เขียนว่า คลาวด์ ไม่ใช่ เคลาด์
 • Comment: เขียนว่า คอมเมนต์ ไม่ใช่ คอมเม้น หรือ คอมเม้นท์
 • Computer: เขียนว่า คอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ คอมพิ้วเต้อร์
 • Content: เขียนว่า คอนเทนต์ ไม่ใช่ คอนเท้นท์ หรือ คอนเท้นต์
 • Digital: เขียนว่า ดิจิทัล ไม่ใช่ ดิจิตอล
 • Directory: เขียนว่า ไดเรกทอรี ไม่ใช่ ไดเร็กทอรี่
 • Drive: เขียนว่า ไดรฟ์ ไม่ใช่ ไดรฟ์ หรือ ไดรว์
 • Driver: เขียนว่า ไดรเวอร์
 • E-mail: เขียนว่า อีเมล ไม่ใช่ อีเมล์
 • Facebook: เขียนว่า เฟซบุ๊ก ไม่ใช่ เฟสบุ๊ก
 • Function: เขียนว่า ฟังก์ชัน ไม่ใช่ ฟังก์ชั่น
 • Graphic: เขียนว่า กราฟิก ไม่ใช่ กราฟฟิค
 • Internet: เขียนว่า อินเทอร์เน็ต ไม่ใช่ อินเตอร์เน็ต
 • Like: เขียนว่า ไลก์ ไม่ใช่ ไลค์
 • Link: เขียนว่า ลิงก์ ไม่ใช่ ลิงค์
 • Log in: เขียนว่า ล็อกอิน ไม่ใช่ ล็อคอิน
 • Mark up: เขียนว่า มาร์กอัป ไม่ใช่ มาร์คอัพ
 • Matrix: เขียนว่า เมทริกซ์ ไม่ใช่ เมตริก
 • Package: เขียนว่า แพ็กเกจ ไม่ใช่ แพ็คเกจ หรือ แพคเกจ
 • Platform: เขียนว่า แพลตฟอร์ม ไม่ใช่ แพลทฟอร์ม
 • Post: เขียนว่า โพสต์ ไม่ใช่ โพสท์ หรือ โพส
 • Project: เขียนว่า โปรเจกต์ ไม่ใช่ โปรเจกท์ โพรเจกท์
 • Server: เขียนว่า เซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ เซอร์เวอร์
 • Smart Phone: เขียนว่า สมาร์ตโฟน ไม่ใช่ สมาร์ทโฟน
 • Tag: เขียนว่า แท็ก ไม่ใช่ แทค
 • Update: เขียนว่า อัปเดต ไม่ใช่ อัพเดท
 • Upgrade: เขียนว่า อัปเกรด ไม่ใช่ อัพเกรด
 • Version: เขียนว่า เวอร์ชัน ไม่ใช่ เวอร์ชั่น
 • Website: เขียนว่า เว็บไซต์ ไม่ใช่ เว็ปไซต์ หรือ เว็บไซด์

เพิ่มเติมคำอ่านและคำอธิบาย คำศัพท์ไอที

ตัวอย่าง:

 • Animation: แอนิเมชัน (ไม่ใช่ อะนิเมชั่น) หมายถึง ภาพเคลื่อนไหว
 • Application: แอปพลิเคชัน (ไม่ใช่ แอพพลิเคชั่น) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • Blog: บล็อก (ไม่ใช่ บล็อค หรือ บล๊อก หรือ บล๊อค) หมายถึง เว็บไซต์ส่วนตัว
 • Browser: เบราว์เซอร์ (ไม่ใช่ บราวเซอร์ หรือ เบราเซอร์) หมายถึง โปรแกรมสำหรับดูเว็บไซต์

ตารางคำศัพท์ไอทีเพิ่มเติม

คำศัพท์
คำอ่าน
ความหมาย
Click
คลิก
คือการกดปุ่มบนอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ หรือหน้าจอสัมผัส
Cloud
คลาวด์
ระบบคลาวด์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนระบบอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือน “คลังข้อมูลออนไลน์”
Comment
คอมเมนต์
ความคิดเห็น
Computer
คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์
Content
เนื้อหา
Digital
ดิจิทัล
เทคโนโลยี หรือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบอินเทอร์เน็ต หรือภาษาคอมพิวเตอร์
Directory
ไดเรกทอรี
โฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ข้อมูล
Drive
ไดรฟ์
อุปกรณ์เก็บข้อมูล
Driver
ไดรเวอร์
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
E-mail
อีเมล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Facebook
เฟซบุ๊ก
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย
Function
ฟังก์ชัน
หน้าที่ การทำงาน ประโยชน์ หรือ ชุดคำสั่งที่ถูกกำหนดไว้เพื่อทำงานเฉพาะอย่าง
Graphic
กราฟิก
รูปภาพ
Internet
อินเทอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก
Like
ไลก์
การแสดงความชอบหรือความถูกใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนโลกออนไลน์
Link
ลิงก์
การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลสองจุดบนระบบออนไลน์
Log in
ล็อกอิน
เข้าสู่ระบบ
Mark up
มาร์กอัป
การจัดรูปแบบข้อความ กำหนดโครงสร้าง รูปแบบ
Matrix
เมทริกซ์
โครงสร้างข้อมูล หรือ ตารางข้อมูล
Package
แพ็กเกจ
สิ่งของหลายชิ้นที่รวมเข้าด้วยกัน โดยอาจจะเป็นสินค้า บริการ หรือข้อมูล
Platform
แพลตฟอร์ม
พื้นที่หรือระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงาน
Post
โพสต์
โพสต์ บทความ ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ซเชียลมีเดีย
Project
โปรเจกต์
โปรเจ็กต์ แผนงานหรือกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน กำหนดระยะเวลา ทรัพยากร งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
Server
เซิร์ฟเวอร์
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำหน้าที่ให้บริการแก่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในระบบเครือข่าย
Smart Phone
สมาร์ตโฟน
โทรศัพท์มือถือ
Tag
แท็ก
แท็ก คำหรือวลีสั้นๆ ที่ใช้เพื่อจัดระเบียบเนื้อหา ช่วยให้ค้นหา กรอง และติดตาม
Update
อัปเดต
อัปเดต การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
Upgrade
อัปเกรด
อัปเกรด การปรับปรุงให้ดีขึ้น
Version
เวอร์ชัน
เวอร์ชัน หมายเลขที่ใช้ระบุรุ่นหรือการแก้ไขของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ
Website
เว็บไซต์
เว็บไซต์ หน้าเว็บเพจหลายหน้าที่เชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ โดยทั่วไปจะจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ จัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์เรียกว่า โฮมเพจ

การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง แสดงถึงความใส่ใจ และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น

ลองนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ ในการเขียนบทความหรือคอนเทนต์ของคุณ รับรองว่างานเขียนของคุณจะดูน่าเชื่อถือขึ้นแน่นอน!

ขอบคุณแหล่งข้อมูล:

การใช้คำศัพท์ไอทีที่ถูกต้อง จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบทความหรือคอนเทนต์ของคุณ